Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoBalíčky pro návrat zpět do normálního života - ZDE

Úřední hodiny OÚ Ohrobec jsou:

pondělí : 9:00 - 12:00   13:00 - 18:00 hodin

středa:    8:00 - 12:00   13:00 - 18:00 hodin. 

Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé - Linky zřízené speciálně ke koronaviru - ZDE

 Aktuální informace na stránkách vlády - ZDE

Aktuální informace na novém "COVID" portálu Ministerstva vnitra - ZDE

KC Čtyřlístek, vzhledem k velkému zájmu, nabízí další letní příměstský tábor s názvem "Já, padouch", tentokrát v termínu 9.8. - 13.8.2021  podrobnosti - ZDEctyrlistek logo

Letní příměstské TENISOVÉ tábory  podrobnosti - ZDE

KC Čtyřlístek, z.ú.

Na Výslunní 229, Zvole

tel. 733 761 419

ermail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Web: www.centrumctyrlistek.com 

 

skola 2.obr

Studie budovy II. stupně základní školy v Ohobci je k nahlédnutí - ZDE

Kontejner na bioodpad byl přesunut ze stanoviště v ul. K Vranému do ul. U Rybníků II u hasičské zbrojnice.

Kontejnery na bioodpad jsou umístěny od dubna do konce října na tato stanoviště: bio kontejner.obr

  • KÁROV - v ul. Lipová u ČOV 
  • OHROBEC - v ul. U Rybníků II u hasičské zbrojnice

Vážení rodiče,zs ohrobec

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání společně s kopií rodného listu mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

a) 12. 4. – 21. 4. 2021
– do datové schránky školy: 3c9fs3z
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
– e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – nutný elektronický podpis zákonného zástupce
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

b) 20. 4. – 21. 4. 2021 vždy od 10:00 do 16:00 – osobním podáním ve škole,
z hygienických důvodů nutná rezervace termínu v období 16. 4. – 19. 4. 2021 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (20. a 21. dubna 2020), domluvte si do 19. dubna 2021 individuální termín se zástupcem ředitelky školy panem Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 602 539 738; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů náležitě potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

1) Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.
c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září–prosinec školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden–červen školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do ohrobecké školy jsou stanovena kritéria.  

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.  Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace stanovuje na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění následující kritéria, podle kterých bude postupovat při posuzování žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

Do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace budou až do maximální kapacity školy přijímáni:

1. žáci s odkladem školní docházky k 1. 9. 2021 a trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
2. žáci s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
3. žáci, kteří nemají trvalé bydliště v obci Ohrobec, budou přijímáni v případě volné kapacity školy
4. v případě, že o přijetí k základnímu vzdělávání žádá více žáků s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec, než je kapacita školy, využije ředitelka transparentního losování dle doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn.: 14/2017/DIS/VB.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 18.

Žádost o přijetí do ZŚ - formulář - ZDE

23. - 25.4.2021kominik.obr

Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě, včetně vyhotovení zprávy lsze objednat na obecním úřadě na tel. 257 760 338,  736 621 921 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Práci bude provádět osvědčená firma : Branické kominictví, Údolní 1103, Praha 4

Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka).
Z důvodu potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v katastrálním území Třebotov (Praha-západ), je katastrální území Ohrobec zařazeno do pásma dozoru, v kterém platí opatření, uvedená v Nařízení Státní veterinární správy  - ZDE.
Prosíme všechny chovatele opeřenců, aby se s tímto Nařízením seznámili .
Informační leták o ptačí chřipce na území Středočeského kraje - ZDE

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V přrodlouženém termínu do 11.5.2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce https://scitani.cz/, nebo v mobilní aplikaci. Podrobní informace naleznete - ZDE
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. 
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Oznámení o konání Sčítání lidu se základními informaceni naleznete - ZDE

Stránku Sčítání 2021 najdete na Facebooku a na Instagramu.

V pátek 9.4.2021 se od 20:00h, koná online cestovatelská přednáška Martina Mykisky s názvem: "AFGHANISTÁN - ZEMĚ PRACHU A RŮŽÍ". 

Pro Martina Mykisku je cestování a poznávání jiných zemí životní náplní.  Navštívil od Himalájí, Antarktidy, Afghánistánu mnoho krásných míst naší Země, poznal mnoho jiných způsobů života.

Sám k  přednášce uvádí:

„Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich... V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu...
Během celého vyprávění vás postupně seznámím s řadou místních obyvatel, které jsem na svých dvou cestách poznal, vyzpovídal anebo jinak navázal kontakt. Hloubka a směs lidství a hrdosti, jakou jsem často objevoval u Afghánců mezi ruinami jejich totálně zničené země, byla něco, co vezme za srdce snad každého aspoň trochu přemýšlivého člověka..“.

 

O přihlašovací údaje s podrobným návodem k přihlášení pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.