Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoZveme Vás na cestovatelskou online přednášku Martina Mykisky s tématem „AFGHANISTÁN – ZEMĚ PRACHU A RŮŽÍ“. Pro Martina Mykisku je cestování a poznávání jiných zemí životníafghanistan fotky náplní.  Navštívil od Himalájí, Antarktidy, Afghánistánu mnoho krásných míst naší Země, poznal mnoho jiných způsobů života.

Sám k  přednášce uvádí:

„Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich... V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu...
Během celého vyprávění vás postupně seznámím s řadou místních obyvatel, které jsem na svých dvou cestách poznal, vyzpovídal anebo jinak navázal kontakt. Hloubka a směs lidství a hrdosti, jakou jsem často objevoval u Afghánců mezi ruinami jejich totálně zničené země, byla něco, co vezme za srdce snad každého aspoň trochu přemýšlivého člověka..“.

Přednáška bude probíhat v pátek 9. dubna od 20:00 hodin.

Zájemci o přednásku napište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , pošleme vám vstupní údaje.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažďován do velkoobjemových kontejnerů vždy od dubna do října kalendářního roku v katastru obce na stanovištích:

bioodpad obr.

              1.          v ulici Lipová u ČOV  (KÁROV)

              2.        v ulici K Vranému u obchodu U Kapitána  (OHROBEC).  

      Od listopadu do března je kontejner na bio umístěn v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II čp.30), který je otevřen v pracovní dny pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin. 

         

Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm). 

BIOODPAD do kontejnerů ODKLÁDAT BEZ OBALU!

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu přes společnost Pražské služby nebo přes Obec Ohrobec za úplatu. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu. bio.obr

Obec Ohrobec cena za sezonní svoz na rok 2021: za nádobu 240l. –  1.200,- Kč.

 •       svozový den pro rok 2021 je  
 •       první svoz -           2. 4. - dále každý lichý pátek
 •       poslední svoz -  26.11.

Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě v Ohrobci. 

Pražské služby cena za sezonní svoz 2021: nádoba 120 l. - 1.482,- Kč; nádoba 240 l. - 1.942,- Kč.

Další podrobné informace s možností objednání služby svozu bioodpadu Online nalezne na www.psas.cz . 

 • svozový den  pro rok 2021 je 
 •  první svoz  -     10.  4. - dále každou sudou sobotu
 •  poslední svoz -  4. 12. 

Veškeré infromace o odpadu naleznete v seknci ODPADY - ZDE

 

V sobotu dne   20.3.2021 bude proveden sběr  nebezpečného odpadu.

 • ve  12.00  hod   ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
 • ve  12.30 hod   u autob. zast. u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) -  nakládka 20 minut

 (v 11.30 hod  -  pro občany obce Dol. Břežany –  Na Zálepech - Spojovací u č.p. 67 na konci ulice /U Maňasky/  - nakládka 20  minut )

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před RD čp. 59 v čase: 11:00 - 11:30 hodin.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   

Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

  ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !   (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech)

Obec Ohrobec zajistila 250 ks respirátorů FFP2 .

Respirátory rozvezeme občanům s trvalým bydlištěm v obci ve věku od 78 let, kdy každý obdrží v balení 5 ks respirátorů. 

Velkoobjemový odpad bude možno vynést  od 12. března 2021  cca 1200 hod.    do 13. března 2021 do 12hod.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

 • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
 • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
 • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
 • křižovatka Károvská - Na Širokém I
 • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
 • křižovatka Meruňková - Jarovská

 Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

MAS Dolnobřežansko o.p.s.vyhlašuje:logo mas

výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Programu rozvoje venkovana období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

Termín vyhlášení výzvy: 17. února 2021

Termín příjmu žádostí: od 17. února 2021 do 31. března 2021,

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portálfarmáře.

Podrobné informace včetně seznamu témat - ZDE

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně nové ceny za svoz BIO odpadu si Vás dovoluji oslovit ohledně souhrnných informací ohledně nových smluv. Na konci února byli klienti z Vaší oblasti osloveni  ohledně ukončení stávající smlouvy společně s novým návrhem na pokračování spolupráce.

Součástí nového návrhu smlouvy je příloha – výpočtový list, na kterém je uvedena  cena za rok 12 měsíc bez DPH, bohužel systém neumí vytvořit výpočtový list, kde by byla zohledněna sezóna – tedy 8 měsíců svozu, které jsou následně klientům fakturovány.

Nové ceny naleznete na našich webových stránkách – formulář pro nové klienty https://www.psas.cz/bio/0-0

Volba – občan (nájemník) – mimo komunální systém

Cena za odvoz:

Sezónní svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 1482,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 1 942,- Kč

Celoroční svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 2 220,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 2 904,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH za rok.

 

zákaznické centrum Pražské služby, a.s.

Obec Ohrobec nabízí  pomoc seniorům při registraci k dobrovolnému očkování proti onemocnění COVID - 19.  V případě potřeby, volejte na tel. 736 621 921 nebo 257 760 338 nebo přijďte na obecní úřad, kde Vám rádi pomůžeme.

REGISTRACE  očkování pro osoby starší 70 let je možná v centrálním registračním systému. 

Registrační systém (spuštěn od 15. ledna) - ZDE, případně na bezplatné lince 1221. 

Zapojení praktických lékařů do očkování - ZDE

Informace k jednotlivým vakcíínám:

V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů.

Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Jízdní řád linky 333 od 7.3.2021 - ZDE

Jízdní řád línky 331 od 7.3.2021 - ZDE

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky - v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka.