Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Aktuality

 


Vědět o dění v obci nikdy nebylo tak snadné !

 

Stačí si aktivovat službu SMS Ohrobec občanům a zvolit druh zdarma zasílaných informací, které Vás zajímají.

Formulář k přihlášení služby SMS zdesms-mobil

Informační leták k této nabídce zde

 

 


 

Rozsáhlá uzavírka ulice Vídeňské od 16.10.2017

Od 16.10.2017 bude probíhat rozsáhlá rekontrukce povrchu ulice Vídeňská.

Celá informace s mapkou uzavírky k nahlédnutí na www.vestec.cz - ZDE

ČEZ DISTRIBUCE - Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne 18.10.2017 od 7:30 hod do 18:00 hod v těchto ulicích:cez obr

Libeňská, U Rybníků I, U Rybníků II, V Dolích, Zvolská a Příčná.

Podrobný rozpis s uvedením číšel popisných a evidečnních, kterých se odstávka elektřiny v jednotlivých ulicích týká naleznete - ZDE

ČEZ Distribuce oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.10. 2017 od 8:00 hod do 17:00 hod. v těchto ulicích:

Libeňská, Příčná, U Rybníků I, U Rybníků II, V Dolích a Zvolská.

Podzimní setkání seniorů

Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní setkání "Senior klubu"podzimni kviti

v neděli 22. října 2017 od 14:00 hodin v restauraci U Tojánků.

Těšíme se na shledání s Vámi.

Střípky z Dolnobřežanska

Informační občasník  MAS Dolnobřežansko k nahlédnutí -  ZDElogo mas

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlanemtu ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.

Sídlo volebního okrsku - U Rybníků I čp. 30, Ohrobec - budova obecního úřadu.

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Odbor občansko správních a dopravně správních činností  Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro :

v pátek     20. 10. 2017   14:00 - 22:00 hodin

v sobotu   21. 10. 2017     8:00 - 13:30 hodin..

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - ZDE

Naháňka na černou zvěř v obecním lese

Ve čtvrtek 28.9.2017 od 7:00  do 9:00 hodin bude v obecních lesích obce Ohrobec probíhat naháňka prase.obr.černé zvěře. 

Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v této lokalitě !

 

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ DISTRIBUCE upozorňuje na povinnost odtsranění a okleštění stromoví a jiných porostů cez obrohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s..

Celá informace s doporučenou bezpečnou vzdáleností větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení - ZDE

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádosti o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městských částí Praha 1 až 22.

Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zapltíte správní poplatek 100,- Kč.

Celá informace k nahlédnutí - ZDE

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový domovní odpad vo obr

bude možno vynést:   od 29. září od 15:00 hodin     do 30. září do 12:00 hodin

do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II  (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I (u kontejnerů)
  • ulice K Lesíčku (u kontejnerů)
  • křižovatka Meruňková - Jarovská.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady.