Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoTento čtvrtek 10.12. od 9:30 h. začíná opět cvičení pro seniory v ohrobecké tělocvičně.

Těší se na Vás

 trenér Vladimír Štuka

Dne 6. 12. 2020 došlo ke zřícení skály v Břežanském údolí. Silnice II/101 bude do odvolání uzavřená. Stav skály musí posoudit geolog.

Časový plán cesty Mikuláše Ohrobcem s místy, kde Mikuláš zastaví - ZDE

Milí sousedé,mikulas

v minulých letech nás pravidelně poctil svou návštěvou svatý Mikuláš s doprovodem. Díky pomoci lidí z JK Harfa přijížděl ve zdobeném kočáře taženým koňmi. Letos opět přijede a vynasnažíme se, aby si ho děti užily, i když to bude jiné než obvykle.

Mikuláš s doprovodem bude v sobotu 5.12. v podvečer (17-19 hod.) projíždět ulicemi Ohrobce a podle možností bude zastavovat, aby dětem zamával. Děti asi nebudou společně říkat básničky ani zpívat, Mikuláš nebude rozdávat dárky. Děti by mu ale mohly nakreslit a předat obrázek a Mikuláš by jim na oplátku mohl sdělit, že jim nechá nadílku za oknem - ta už ale bude na vás - na rodičích.

Mapu a časy průjezdu ulicemi ještě připravujeme a koncem příštího týdne je pošleme emailem a zveřejníme na webu obce. Věřím, že by se nám i tentokrát mohl Mikuláš vydařiit.

V.Škván

 

BIOODPAD lze odkládat  od 2/2 listopadu 2020 do 30.3.20201 do kontejneru v obecním statku (za budovou úřadu, U Rybníků II čp. 30) !!! 

Statek je otevřen od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 18:00 hodin.

Z důvodu úpravy koryta a zatrubnění vodního toku Ohrobeckého potoka (brodek na konci cyklostezky u Jarova) bude v termínu od 19.11.2020 do 31.1.2021 cyklostezka uzavřena.

Myslivecké sdružení oznamuje, že  od 14. listopadu do 31. prosince 2020, vždy v sobotu,  bude  v ohrobeckých lesích myslivecká naháňka černé zvěře v čase od 8:00h do 15:00 hodin !!! 

Nová úprava jízdních řádů od 11.11.2020:

  • autobusové linky 331 - ZDE
  • autobusové linky 333 - ZDE

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu.

Souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze:

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Nové jízdní řády od 2.11.2020:

  • autobusové linky 331 - ZDE 
  • autobusové linky 333 - ZDE

METRO

Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu. 

TRAMVAJE

Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY - PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 - 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. 

VLAKY

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci. 

Informace z Integrované dopravy Středočeského kraje

Základní škola Ohrobec vyhlásila soutěž tříd ve sbírání plodů (kaštanů a žaludů, bukvic, jablíček a mrkve)  pro zvířátka v Zooparku Zájezd.

Děti byly pilné a nasbíraly pro zvířátka opravdu hodně plodů.

Ve středu 4.11.  se vše odvezlo do Zooparku Zájezd - viz  - foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Zoopark Zájezd všem dětem velmi děkuje.

Městský úřad Černošice, oddělení sociální pomoci vydal kompletní informace pro občany, kteří se dostanou do tižívé situace.

Kam se obrátit v tíživé sociální situaci  - základní informace - ZDE

Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice - ZDE

Seniorská obálka - základní informace a metodika - ZDE

Formulář - I.C.E. karta - ZDE