STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE - ZDE

Platnost dokumentu 2018 - 2023

 Rozpracované akce

 • Stavba chodníku v ulici U Rybníků II - od křižovatky s ul. Zvolská až k mateřské školce. Předpoklad realizace akce je rok 2021 - 2022. Obec žádá o dotaci.
 • Odbahnění horního rybníku - obec obdržela dotaci ve výši 780.918,- Kč ze Středočeského kraje. Výběrové řízení na realizaci v 10/2020. Realizace: 11 - 12/2020, dokončení - rozhrnutí vytěženého bahna bude dokončeno do 11/2021.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - je podána žádost o dotaci.
 • Rekonstrukce hřiště v obci - stávajícího tenisového kurtu a sousedního volně přístupného hřiště na multifunkční hřiště s novým povrchem. Obec žádá o dotaci na MMR.
 • Přístavba budovy základní školy o učebnu a kabinet - vyřizuje se stavební povolení, obec žádá o dotaci na MMR. Předpoklad realizace: 2021. 
 • Vybudování II. stupně základní školy  obci - vypracování studie  v 1/4 2021.  Obec obdržela dotaci na vypracování projektové dokumentace od KÚ Středočeského kraje.
 • Výsadba smíšeného stromořadí - podél polní cesty v obci Ohrobec k cyklostezce směr Dolní Břežany - Libeń. Obec podala žádost o dotaci ze SFŽP.
 •  Zásobování vodou Dolnobřežansko - bude budováno za předpokladu zajištění finančních prostředků formou dotace. 1. etapa zahrnuje stavbu vodojemu na katastru obce Zvole a od nového vodojemu stavbu vodovodního řadu obchvatem kolem Zvole,  na Březovou - Oleško až do Vraného nad Vltavou. Předpoklad realizace: 2023.
 • Rekonstrukce komunikací v obci - obec ročně investuje cca 1,5 mil. Kč.  Rekonstrují se komunikace v celkovém vlastnictví obce.  V roce 2021 obec žádá o dotaci na MMR na rekonstrukci komunikací V Zahrádkách, Šumavská a Jarovská.
 • Úprava  a rozšíření hráze rybníku - vyřizují se žádosti o dodatečné dědické řízení u zemřelých majitelů dotčených pozemků. V r. 2021 bude vyhlášeno výběrové řízení  na zhotovitele projektové dokumentace.

Dokončené akce - rok 2018 - 2020

 • Obnova křížku v obci Ohrobec - obec obdržela dotaci ve výši 76.475,- Kč. Realizace roběhla v 11/2020.
 • Wifi - podpora připojení k internetu  - 2020 - obec obdržela grant ve výši 15.000,- Euro.  Posílení internetu je v budovách ZŠ, MŠ, tělcovična a budově obecního úřadu.  Pro veřejnost: na hřišti mezi rybníky, u skautů Medvíďat a na zastávce U Rybníku.
 • Obchod se smíšeným zbožím -  02/2018 provedena demolice obchodu. V roce 2019 -  zahájena stavba obchodu, vítěznou firmou z výběrového řízení. Stavba musela být zastavena z důvodu hrubého porušení smlouvy dodavatelem. 12/2019 nové výběrové řízení na dostavbu obchodu. S vítěznou firmou nebyla podepsána Smlouva o dílo z důvodu jejich žádosti o navýšení celkové částky před uzavřením Smlouvy o dílo. V 03/2020  další výběrové řízení. Firma dokončila stavbu v 09/2020.  
 • Stavba chodníku a nových autobusových zastávek v ulici Zvolská  - Obec Ohrobec dokončila v roce 2019 stavbu chodníku a obdržela dotaci na tuto stavbu od Evropské unie ve výši 4.144.461,85 Kč.
 • Oprava čističky odpadních vod v Ohrobci - proběhla v roce 2018. Obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 2.748.000,- Kč.
 • Výstavba tělocvičny - Vítězné firmě z výběrového řízení bylo 13.8.2018 předáno staveniště na stavbu tělocvičny. Stavba byla dokončena v 08/2019.