Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Strategický plán rozvoje obce

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE - ZDE

Platnost dokumentu 2018 - 2023

 

Rozpracované akce:

  • Stavba chodníku v ulici Zvolská  - Obec Ohrobec plánuje realizaci chodníku na komunikaci Zvolská (od křižovatky ul. Zvolská - K Vranému po křižovatku Zvolská - Průběžná) a autobusové zastávky na této komunikaci. V současné době se obec snaží zajistit financování formou dotace. 
  • Obchod se smíšeným zbožím -  02/2018 provedena demolice obchodu. Zpracovává se projekt na stavbu nové budovy obchodu. Předpoklad otevření 2019.
  •  Oprava čističky odpadních vod v Ohrobci - čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • Zřízení nového přivaděče vody - za předpokladu zajištění finančních prostředků formou dotace - předpoklad dokončení díla 2023.
  • Oprava komunkací v obci - obec ročně investuje cca 1 mil. Kč. Obec opravuje komunhikace ve vlastním majetku.
  • Úprava hráze rybníku - vyřizují se žádosti o dodatečné dědické řízení u sedmi zemřelých majitelů dotčených pozemků.
  • Výstavba tělocvičny - 04/2018 probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.