Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Tabulka povinných údajů

1. Úplný oficiální název subjektu Obec Ohrobec
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Zákon 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřizení)
3. Popis organizační struktury povinného subjektu viz. úřad
4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), datová schránka, jiné spojení.

Obecní úřad Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Ohrobec
tel. fax : 257760338
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DS: vwnbwac

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. č. účtu: 7322-504
kód banky:0600
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00241491
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00241491
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za min. rok viz. rozpočty
9. Místo a způsob jak získat příslušné informace osobně nebo telefonicky Obecní úřad Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
tel. : 257760338
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. v podatelně
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. dle správního řádu
prostřednictvím podatelny OÚ
12. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím viz žádosti o informace
13. Popisy postupů ( řešení životních situací) viz potřebuji zařídit
14. Přehled ageng a nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje. viz Přehled agend
15. Sazebník úhrad za poskytování informací. viz sazebník
16. Výroční zprávy minimálně za dva kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. viz výroční zprávy
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Sbor dobrovolných hasičů