Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Práce v obci

Tato rubrika má za cíl informovat občany o hlavních činnostech pracovní čety za měsíc.

V případě jakýchkoliv otázek nás prosím kontaktujte .

 

Práce v obci - Březen 2017

Pravidelný úklid a svoz košů.

Těžba dřeva v lese.

Zametání chodníků a komunikací  - úklid štěrku.

Prořez zeleně pro kontejnery.

Úprava terénu pro bio kontejnery.

Oprava tealet v ZŠ.

Oprava plotu u MŠ.

Dovoz obědů ZŠ a MŠ.

 

Práce v obci - Únor 2017

Pravidelný úklid a svoz košů.

Zimní údržba komunikací. 

Prořez oplocenky u Zvolské Honole.

Prořez oplocenky U Planin.

Prořez oplocenky za ul. Na Hřebenech.

Opravy toalet v MŠ.

Prořez zeleně.

Těžba dřeva v lese.

Úklid vánočního osvětlení v obci.

Dovoz obědů ZŠ a MŠ.

 

Práce v obci - prosinec 2016

Pravidelný úklid a svoz košů.

Oprava kamunikací.

Prořez zeleně.

Výkop škarpa károvská.

Údržba strojů.

Těžba dřeva v lese.

Dovoz obědů ZŠ a MŠ.

 

Práce v obci - Leden 2017

Pravidelný úklid a svoz košů.

Zimní údržba komunikací.

Zimní údržba chodníků.

Zimní údržba autobusových zastávek.

Úklid sněhu a údržba venkovního prostoru u MŠ a ZŠ.

Oprava multikáry M26.

Prořez stráně K Vranému.

Rozebírání a průsek oplocenky v obecním lese.

Dovoz obědů ZŠ a MŠ.

 

Práce v obci - listopad 2016

Pravidelný úklid a svoz košů.

Sekání trávy, údržba keřů -  Zvolská

Úklid listí.

Těžba dřeva - les.

Čištění dešťových vpustí.

Oprava komunikace- Károv.

Vánoční osvětlení.

Dovoz obědů pro ZŠ a MŠ.