č. 1/2021

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (platnost od 1.1.2022)

Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad - ZDE

Ceník - ZDE

č. 2/2020 kterou se stanoví poplatek za komunální dopad
č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ohrobec
č. 3/2019 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (platnost do 31.12.2021)
č. 2/2019 O místním poplatku za užívání VP
č. 1/2019

O místním poplatku ze psů

č.1/2017

O regulaci provozování hazardních her

č.1/2015

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ohrobec

č.3/2013 kterou se zrušuje OZV č.1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
č.1/2009

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Nařízení obce OHROBEC


ZDE


Plán zimní údržby místních a účelových komunikací obce Ohrobec

platný od 2014 pro budoucí období

ZÁSADY OBCE OHROBEC

č. 1/2021

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec  na úhradu místního poplatku za odkádání komunálního odpadu z nemovité věci č. 1/2021 (platnost od 1.1.2022)

Žádost o příspěvek - ZDE

č. 1/2020

Zásady pro poskytování finannčího příspěvku obce Ohrobec na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020 (platnost do 31.12.2021)

Žádost o finanční příspěvek - ZDE

ZDE

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Ohrobec k věcem nemovitým