V Dolních Břežanech, z důvodu stavební úpravy propustku, dojde k úplné uzavírce silnice III/10115, ulice „K Točné“ v termínech: 9. -10. , 16. -17., 23.- 24. a 30.-31. 10. 2021. Mimo úplnou uzavírku, ve všedních dnech, budou stavební práce prováděny za provozu.

Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 16. října: 

 •  ve  12.00  hod     ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
 • ve   12.30 hod      u autobusové zastávky  u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka 20 minut
 • pro občany v Ohrobeckém  údolí bude přistavena multikára od 11:00 do 11:30 h před dům čp. 59.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:  staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný, nedemontovaný!

Velkoobjemový domovní odpad bude možno vynést vo obr

od 8. října 2021  v dopoledních hod.        do 9. října 2021 do 1200  hod.

do přistavených kontejnerů na tato místa:

 • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
 • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
 • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
 • křižovatka Károvská - Na Širokém I
 • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
 • křižovatka Meruňková - Jarovská

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

Centrum BŘEŽÁNEK nabízí:logo brezanek

 • podzimní kemp "Miluj, Směj se, Žij"      -  27. - 29.10.2021 - ZDE
 • podzimní kepm "Parkour & Break dance" - 27. - 29.10.2021 - ZDE
 • PIŠKOTI - kurz pro rodiče s dětmi od 1,5 roku - ZDE
 • HERNA prostor pro rodiče s dětmi ve Zvoli - ZDE

 logo vigvam

VIGVAM nabízí :

 • ANGLIČTINA PRO SENIORY pro začátečníky i pro pokročilé - ZDE
 • Příprava k přijímacícm zkouškám -český jazky 5. a 9. třída - ZDE
 • Francouzský jazyk pro dospělé - začátečníci i pokročilí - ZDE