Sezónní svoz bioodpadu (duben – listopad, odvoz od nemovitosti), je pro letošní rok:bio.obr

 • nádoba 120 l.   – 1.000,- Kč
 • nádoba 240 l.   -  1.200,- Kč.

Uhradit platbu za vývoz sezónního BIOodpadu lze do konce března. Po zaplacení je nutné si na obci vyzvednout nálepku.

O 1. vývozu, který začne v dubnu  Vás budeme včas informovat.

 

Kontejner na BIO odpad je do konce března umístěn v obecním statku, který je otevřen pondělí - pátek 7:00 - 17:00 hodin. 

Od dubna budou rozmístěny 2 kontejnery na BIO po obci. O jejich přesném umístění Vás budeme informovat.

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?str kraj.obr

Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat o dotaci na nový kotel.

Veškeré informace naleznete - ZDE

Splatnost všech poplatků je 31. ledna 2022. Poplatky na rok 2022 lze hradit od 3.1.2022.

Poplatky za odpad:

Na základě nového Zákona o odpadech č. 541/2020  Sb., zastupitelstvo Obce Ohrobec na svém zasedání dne 25.10.2021 odsouhlasilo novou OZV č. 1/2021 o místrním poplatku za odkládání komunálního odpadu v nemovité věci. 

Výše poplatků za odpad na rok 2022:

 • typ A - rekereační (6 lístků nebo 6 pytlů)                                                         nádoba 120 l.          720,- Kč
 • typ B (12 lístků)                                                                                            nádoba 120 l.       1.440,- Kč
 • typ C ( 18 lístků)                                                                                           nádoba 120 l.       2.160,- Kč
 • typ D ( 26 lístků nebo nálepka vývoz 1x za 14 dní - lichý týden)                         nádoba 120 l.       3.120,- Kč
 • typ E (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                   nádoba 120 l.       6.240,- Kč
 • typ F  (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                  nádoba 240 l.      12.480- Kč
 • typ G odpad odkládaný do kontejneru o objemu 1.100 l.                                                              1.845,- Kč 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu v nemovité věci - ZDE

Ceník - ZDE

Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad - ZDE

Finanční příspěvek na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu bude poskytnut plátci, pokud je v nemovitosti hlášena minimálně 1 osoba k trvalému pobytu a pokud plátce uhradí poplatek včas a ve správné výši !!!     

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  č. 1/2021 - ZDE

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku -  ZDE

 

Polatky za psa na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021  tj:

 • a) za prvního psa 200,- Kč
 • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 • c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200,- Kč.

NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE

Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých větak, abyste nemuselifinancni urad podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

ÚP Praha -západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 , tel.:  261 373 656,  261 373 657.

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází ve Středočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte 234 009 349 nebo 234 009 344.

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době:

Po, St 8:00 – 16:30         Út, Čt 8:00 – 14:30          Pá 8:00 – 13.30

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022