Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Aktuality

Hledá se štěně

Dne 30.5.2017 se ztratilo štěně - fenka rasy Labrador/Ridgebeck. Slyší na jméno JESSI.hleda se pes.obr

Je černá, středního vzŕůstu, obojek měla výtrazný žluto-zelený.

Jakékoliv informace o tomto štěňátku volejte na tel: 602 654 858, 733 717 774.

Za nalezení odměna 5.000,- Kč

Strategický plán rozvoje obce Ohrobec - vyhodnocení dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel

Možná si vzpomenete, že loni ve druhém pololetí byl v Ohrobeckém zpravodaji otištěn dotazník připravený Místní akční skupinou (MAS) Dolnobřežansko. Chtěli jsme zjistit jaké názory mají občané na život v obci a na její rozvoj.  Podařilo se sice nám získat zpět sice jen 85 dotazníků, ale pro plánování je to také zdroj názorů, pohledů i když nikoliv zásadní. Detaily k vyhodnocení najdete na internetových stránkách obce - ZDE

Vzhledem k tomu, že  na otázky dotazníku odpovědělo asi  7 % obyvatel, nelze z něj udělat jednoznačný závěr, tedy hodnotit názory, které jsme díky této anketě mezi obyvateli získali. Přesto jde však  o zajímavý podklad pro rozhodování zastupitelů a takový malý odrazový můstek pro další práci.

Zastupitelé se ke strategickému plánování sešli v dubnu. Aktualizovali vizi pro Ohrobec a definovali silné a slabé stránky obce. Posledním krokem jejich práce bylo hodnocení minulého strategického plánu.

Na základě tohoto pracovního setkání a rozhovorů s panem starostou vzniká v MAS první návrh střednědobých/strategických cílů pro Ohrobec na následující tři roky. Tento dokument bude po projednání se starostou doplněn a předložen zastupitelstvu obce ke schválení jako strategický plán rozvoje obce Ohrobec do roku 2020.

Mgr. Jiří Kučera,

MAS Dolnobřežansko

DEŠŤOVKA - dotace z Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotaci s názvem "DEŠŤOVKA".destovka logo

Jedná se o dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a  odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Výzva č. 6/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí "Dešťovka"  - ZDE

Nejčastěji kladné otázky - ZDE

OBEC OHROBEC, dle kritérií programu, nespadá mezi obce s akutním nedostatem vody to zn. do suchem postižených oblastí. 

Očkování proti vzteklině

Dne 1. června 2017 - čtvrtek bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:ockovani pes kocka.obr

16:00 - 16:30 h. Ohrobec - před obecním úřadem - ul. U Rybníků II

16:45 - 17:00 h.  Károv  - na II. zastávce - ul. Károvská.

Cena 1 očkování:        180,- Kč

Očkování kombinace:   300,- Kč

Očkování provede MVDr. Svoboda.

S sebou očkovací průkaz.