Aktuality

Uzavřený nájezd/sjezd

Nájezd a sjezd na Pražský okruh u Dolních Břežan, který byl zprovozněn v souvislosti s uzavírkou Libušské ulice v Písnici je od 1.11.2018 uzavřen

Oprava Libušské v Písnici spěje ke konci a komunikace by měla být zprovozněna nejpozději v polovině listopadu 2018.  Libušská ulice v Písnici je od 10.11.2018 otevřena.

Oslavy ke 100. výročí založení republiky

V neděli 28. října 2018 byl k příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky v obci Ohrobec, mezi rybníky u dětského hřiště, slavnostně zasazen "Strom svobody - Lípa republiky" a u ní odhalena pamětní bronzová deska.

Pan starosta se ujal úvodního slova, paní PhDr. Radana Rolčíková vyprávěla o historii obce Ohrobec před 100 lety.strom-svobody

Oslavy byly pořádány ve spolupráci se skautským oddílem Ohrobecká medvíďata. Skauti připravili pro všechny návštěvníky akce malý dárek v podobě trikolory a následně drželi u pomníku čestnou stráž.

Poté všichni pokračovali k cyklostezce Dolní Břežany – Libeň, kde v rámci spolupráce obce Ohrobec a Dolní Břežany připravili slavnostní zasazení 3 líp (na křižovatce historických polních cest mezi obcemi Dolní Břežany – Ohrobec – Libeň) a odhalení pomníku.

Tematický pomník je ztvárněn dle výtvarné předlohy akademické sochařky Martiny Niubo a je zhotoven ze čtyř pískovcových bloků. Do velkého centrálního bloku je vytesán motiv hranic Československé republiky v roce 1918 a České republiky v roce 2018. Tři menší bloky umístěné kolem hlavního památníku slouží k posezení. U každého malého bloku je vysazena lípa.

Nechyběly slavnostní proslovy, kterých se ujali starostové obou obcí. Umělecké ztvárnění pomníku představila jeho autorka. Sváteční atmosféru celé akce umocnilo hudební vystoupení dechového kvartetu. Zazněla státní hymna a další tematické skladby.

 I zde zástupci Ohrobeckých medvíďat drželi u pomníku čestnou stráž.

Lampionový průvod

Obec Ohrobec Vás srdečně zve nalampion

LAMPIONOVÝ PRŮVOD -  trochu strašidelného vystoupení tanečníků s ohněm ze skupiny BlackOut a průvod lampionů okolo rybníků k pekárně Beruška.

Kdy: v sobotu 3. listopadu v 17:15 h.

Kde: hřiště mezi rybníky (před budovou OÚ)

Lampiony si vezměte s sebou !

Oslavy 28. října v Ohrobci

Srdečně Vás zveme 28. října na akce k příležitosti 100. výročí založení Československé republiky:strom.obr

Přijďte s námi zasadit STROM ŽIVOTA -  ve 14 h. na hřišti mezi rybníky.  

V krátkém povídání se dozvíme o historickém Ohrobci před 100 lety.

Slavnostní odhalení pomníku  -  v 15 h. na křižovatce historických polních cest mezi obcemi Dolní Břežany, Ohrobec a Libeň (u 1918.obrcyklostezky 19A na trase Dolní Břežany - Libeň 49.9437386N, 14.4507111E).

 Pomník je ztvárněný podle předlohy akademické sochařky Martiny Niubo.