logo rop dotace

TISKOVÁ ZPRÁVA:  

                                                                                                                       V Ohrobci 06/2014

Obec Ohrobec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova na projekt s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do Výzvy č. 68 k předkládání projektů pro oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura pod registračním číslem CZ.1.15/1.1.00/68.01608.

Předmětem projektu je rekonstrukce důležitých místních komunikací v obci Ohrobec /Praha-Západ/. Jedná se o 3 místní komunikace v majetku obce Ohrobec, které napojují budovy veřejných služeb a jiné podnikatelské objekty na regionální silnici (Zvolská: Zvole – Dolní Břežany). Rekonstrukce je prováděna ve stávajícím profilu komunikací.

Záměrem je rekonstruovat 3 místní komunikace:

-          Ulice V Dolích k obecnímu úřadu – dojde k napojení knihovny a obecního úřadu a ČOV;

-          Ulice U Rybníků II – dojde k napojení nové mateřské školy, autoservisů, kulturního centra a hasičské zbrojnice;

-          Ulice U Rybníků I – dojde k napojení Sportovního areálu Ohrobec a zemědělského statku.

Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu, který neumožňuje kvalitní dopravní obsluhu území. Stávající stav komunikací je ve vysokém stupni poškození a degradace, místy vozovka chybí (pouze nestmelené zahliněné vrstvy). Cílovou skupinou projektu jsou všichni uživatelé rekonstruovaných komunikací (řidiči, chodci, cyklisté). Bylo provedeno řádné výběrové řízení
na hlavního realizátora projektu, který vyhrála ČNES dopravní stavby, a.s. a došlo k předání stavby rekonstruovaných komunikací. Při rekonstrukci místních komunikací musejí být respektovány podmínky dotačního programu tak, aby bylo možné čerpat prostředky na uznatelné výdaje z dotace v režimu „ex post“, tzn. následné proplacení výdajů již vynaložených.

Projekt byl schválen k financování dne 09. 07. 2013 Výborem Regionální rady s max. výší dotace z rozpočtu RR - 2 263 263,88 Kč, což představuje max. podíl spolufinancování EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) - 72,50 % způsobilých výdajů projektu.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

Herecký  Roj  Ohrobeckých  Buditelůdobyti  sp.obr

uvádí

  

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

  

v Ohrobci mezi rybníky v pátek 20.6.2014

ve 20.00 hodin.

  

Celý leták k nahlédnutí zde

Velkoobjemný domovní odpadvo obr

 

Bude možno vynést        od 20. června 2014 po 1500 hod.

                                          do 21. června 2014 do 1200 hod.

 

 

do přistavených kontejnerů na tato místa:

 

1)                 křižovatka K Vranému – Průběžná (u  kontejnerů)  

2)                 ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3)                 mimořádně změna místa: ulice K Vranému u obchodu U Slavíčků

4)                 křižovatka Károvská – Na Širokém I (u kontejnerů)

5)                 ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6)                 křižovatka Meruňková - Jarovská

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59 v sobotu21. 6.

od 8:30 - 9:00 hodin. 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

 

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

INDIE a NEPÁL.indie nepal.obr

18. června 2014 od 18:30 h.

v zasedací místnosti budovy obecního úřadu Ohrobec.

Srdečně Vás zveme na první z cestovatelských večerů, které se budou konat přibližně 1x za 2 - 3 měsíce. Cestovatelé z řad občanů Ohrobce Vám na nich postupně představí zajímavá místa na Zemi, promítnou fotografie a zodpoví otázky.

Prvním večerem Vás provedou manželé Pokorní, kteří se měsíc toulali severem Indie a Nepálem. O svých zážitcích dokáží poutavě vyprávět, takže se máte na co těšit.

Vaše místa si prosím z kapacitních důvodů rezervujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 257 760 338.

Děkujeme.