Volby do Evropského parlamentu (EP)  se uskuteční:evropsky parlament.obr

        v pátek dne 23. května 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a

          v  sobotu dne 24. května 2014 od  8. 00 hodin do 14. 00 hodin

           ve volební místnosti na obecním úřadě, ul. V Dolích 5, Ohrobec

  

Do 8. května může volič požádat písemně nebo osobně o vydání voličského průkazu. Formulář žádosti zde . Obec  Ohrobec zajistí službu v tento den od 8:00 - 16:00 hodin.

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 8. května.

  

Právo volit na území ČR do EP má:

  1) občan ČR, který

 - alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let   

 - nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu  volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) 

 - je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

2) občan jiného člneského státu EU, který

- alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

- je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR

- nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu)

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

  

Občanské průkazy v dnech voleb vydává Správní obvod Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro :     -   23.5.2014 (pátek)            14:00 - 22:00 hodin

                -  24.5.2014 (sobota)             8:00 - 13:30 hodin.

V úterý 6.5.2014 bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:ockovani pes kocka.obr

16:00 - 16:30 h. Ohrobec (před Obecním úřadem)

16:45 - 17:00 h. Károv (na II. autob. zastávce ul. Károvká)

Cena 1 očkování:         150,- Kč

Očkoání kombinace:     250,- Kč.

Očkování provede MVDr. Radek Svoboda

15. května 2014 od 14 hodin se v základní škole v Dolních Břežanech, Na Vršku 290

koná  Dolnobřežanský vědecký jarmark.

 Připraveny jsou pro Vás:

-  pokusy a experimenty

-  expozice libereckého IQ parku

-  prezentace a experimenty laserových center ELi a HiLase

-  a další zajímavvé hry.

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE, informace na www.dolnibrezany.cz 

Celý leták k nahlédnutí zde

  POZOR ZMĚNA MÍSTA !!!

 

znak2Srdečně Vás zveme ve středu 30.4.2014 od 15 hodin až do pozdních carodejnice

večerních hodin na oslavu "ČARODĚJNIC V OHROBCI" a na bohatý 

kulturní program, který mj. nabídne spoustu zábavy a soutěží pro všechny

věkové kategorie.

Představí se různé spolky v rámci naší obce např.: naši divadelníci ze spol. HROB,

JK Harfa, hasiči, rybáři, Medvíďata, kynologické cvičiště i obecní policie představí svou techniku.

 Hlavní akce bude probíhat mezi rybníky na dětském hřišti. Soutěže pro děti budou jak mezi rybníky, tak i u horního rybníku.

Součástí programu bude také vyhlášení a ocenění nejhezčích masek a to ve dvou kategorií: děti a dospělí.

Celý leták k nahlédnutí  zde.