Doplnění informací 4.11.2013:      

Informace o termínu provedení povrchu komunikace.

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 7.listopadu 2013 od 7:30 – 15:00 hodin dojde k  dopravnímu omezení v obci „Ohrobec, ul.K Vranému“ a to z důvodu provádění prací na obrusné živičné vrstvě komunikace.

Žádáme Vás tímto, abyste respektovali dopravní značení, nevjížděli a nevstupovali na povrch komunikace.

        

 

Na základě výběrového řízení obec Ohrobec rozhodla o nejvhodnější nabídce na rekonstrukci části komunikace ul. K Vranému od ulice Nad Lesem po ulici Jižní .

                Rekonstrukci bude provádět firma Machido, spol. s r.o. Práce by měly začít zhruba do 14 dnů.

O přesném termínu budete informováni. Prosíme, sledujte vývěsky v této lokalitě, webové stránky obce, informace vám bude vhozena do schránky.

Upozorňujeme občany, kteří zmiňovanou částí komunikace projíždí, že v době rekonstrukce bude tato část zcela uzavřena a nebude možné ji použít. Podrobnosti budou upřesněny.

 

V Ohrobci dne 22.10.2013

 

PhDr. Pavel Makovský,Ph.D.,MBA

            starosta obce Ohrobec

jezevcikV sobotu 26.10. se našel hnědý dlouhosrstý jezevčík - viz foto.

Pes  je umístěn do kotce na obecním statku.

Pejsek je v kotci smutný, hledá svého stávajícího popřípadě nového majitele.

Volejte tel.:25776 0338, 736 621 921 nebo 736 621 923.

Děkujeme za pomoc.

se konají

V pátekvlajka cr 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a

v sobotu 26. října 2013 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku   č.   1

je volební místnost v budově obecního úřadu obce Ohrobec,

V Dolích 5, Ohrobec  

 

Voličem do Poslanecké sněmovny je: 

  • státní občan České republiky
  • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let  
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  • Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
  • Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

Informace o vydávání občanských průkazů v době voleb:

 

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Správní odbor městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, následně:

25.10. 2013 (pátek)                        14:00 – 22:00 hodin

26.10.2013 (sobota)                         8:00 – 13:30 hodin

 

V posledních týdnech se v celé obci stává, že během dne je na několik vteřin přerušena dodávkaelektrina-zasuvka.obr elektrické energie.  Situace vyvrcholila tím, že ve čtvrtek 10.10. se tak stalo 4x.  Náhlé vypnutí se někdy  prodlouží i na několik minut.

Obec po každém výpadku nahlásila na ČEZ tuto poruchu.  Protože nám vždy bylo sděleno, že takto krátkodobý výpadek nemají zaznamenaný, podali jsme stížnost na ČEZ.  Díky ní ČEZ konečně začal jednat a slíbil, že na síti před obcí bude umístěno monitorovací zařízení, které bude po dobu 1 měsíce zjišťovat problémy s dodávkami elektřiny.  Po té obdržíme informaci, kterou zveřejníme.

Žádáme vás, pokud se bude přerušování dodávky elektřiny stále opakovat, abyste poruchy nahlašovali rovnou na  lince ČEZ – hlášení poruch č. 840 850 860. My tak budeme činit také. Důležité je evidovat časy výpadku. Bude to snazší pro lepší lokalizaci dané poruchy nebo  případné řešení pojistné  události...

Děkujeme za spolupráci

 

Na základě telefonického hlášení dnešní poruchy máme informaci, že se jedná o poruchu vysokého napětí, která zasáhla několik obcí. Časové rozpětí této poruchy nejsou schopni určit.