Aktuality

Společnost 1. SčV obnovuje provoz kontaktních míst

Vodárenská společnost 1. SčV obnovila od 11.5.2020 provoz kontaktních míst, zákaznických center alogo 1 scv vydávání technických vyjádření. Otevřeno je zatím v pondělí a ve středu pouze v době  od 8:00 - 12:00 hodin a od 13:00  do 14:30 hodin. Z důvodu omezení osobního styku na minimum budou zákaznícj obslouženi pouze po předchozí rezervaci návštěvy v rezervačním systému. Rezervaci je nutné provést přes webové stránky www.1scv.cz sekce Kontakty nebo prostřednictvím zákaznických linek 840 111 322 nebo 601 275 275.

Papoušek Bára z Březové

Hledá se Bára z Březové.papousek-bara

Z Březové uletěl papoušek Bára, Žako liberijský.

Kontakt na majitelku: 604 743 699.

Základní škola Ohrobec - přijetí do 1. ročníku - nahlížení do spisu

Zákonný zástupce dítěte, který podal žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání či o odklad školní docházky v Základní škole a Mateřské škole Ohrobec, příspěvkové organizaci, má podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí může zákonný zástupce dne 13. 5. 2020 od 9 do 12 hodin v budově obecního úřadu Ohrobec. 

Přitom po něm může být vyžadováno prokázání totožnosti. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a má nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti.

Město Jeseníce - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Jesenice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místajesenice-znak

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

referent - odbor občanských zálěžitostí Městského úřadu Jesenice

Celé znění výběrového řízení naleznete - ZDE