Městský úřad Černošice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

 • vedoucí odboru územního plánování - ZDE
 • referenta/ku oddělení péče o krajinu - ZDE
 • referenta/ku oddělení vodního hospodářství - ZDE

Potenciál pro financování rozvoje technologií, procesů v soukromých firmách, společnostech – zásobník investičních a inovačních projektů

Obracíme se na firmy, podnikatele. MAS Dolnobřežansko připravuje strategii území. Ta má potenciál být dokumentem, díky němuž bude získání finanční podpory na rozvoj či modernizaci lépe zdůvodněné. Jedná se samozřejmě o finanční prostředky, které mohou z EU i národních zdrojů plynout do našeho území. Tedy území mikroregionu Dolnobřežansko.

Předpokládáme, že EU i stát bude v rámci podpory podnikatelského sektoru financovat zejména:

 1. Podpora technologické inovace podniků (stroje a technologie pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru).
 2. Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. eng., FVE, FTE, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízeních). Energetický management (měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií). Podpora zapojení podniků do komunitní energetiky.
 3. Podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních).
 4. SW inovace v podnicích (eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti).
 5. Podpora čisté dopravy, elektromobility (včetně vodíkového pohonu a plug-in hybridních aut), sdílení (car sharing).
 6. Spolupráce v oblasti využití moderních technologií (spolupráce zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru – zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou).

Na tomto odkaze  https://forms.gle/qAmPFggsmf1zR2mcA najdete jednoduchý formulář k vyplnění záměrů, který nám bude sloužit jako podklad pro doplnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území Dolnobřežansko.

Příměstské tábory jsou organizované za podpory MŠMT a hlavní myšlenkou je pomoci dětem navázat opět sociální kontakty.  Těšit se děti mohou  na spoustu her, zážitků, výletů a zároveň zábavnou a hravou formou připomeneme to, co možná zapomněly, nebo na co nebyl při distanční výuce čas.

Pro koho jsou tábory určené?   Pro všechny děti od ukončené 1. třídy  až do 9. ročníku ZŠ.   Tábory budou probíhat celé letní prázdniny v Ohrobci, v Praze i blízkém okolí.

Veškeré infromace naleznete - ZDE

Velkoobjemový domovní odpad bude možno vynést vo obr

od 2. července 2021 v dopoledních hodinách  do  3. července 2021 do 12 h.

do přistavených kontejnerů na tato místa: 

 • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
 • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
 • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
 • křižovatka Károvská - Na Širokém I
 • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
 • křižovatka Meruňková - Jarovská
 • pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena mulitkára v sobotu 3. července před dům čp. 59 od 8:30 h do 9 h.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečené odpady!