Studie úpravy kanalizace a výstavby ČOV v obci Ohorbec:

  • Seznam dokladů - ZDE
  • Technicko - ekonomická studie - textová část - ZDE
  • Situační výkres - varianta - 1/2 - ZDE
  • Situační výkres - varianta - 2/1 - ZDE
  • Situační výkres - varianta - 2/2 - ZDE
  • Situační výkres - varianta - 2/3 - ZDE