V sobotu 19.10.2013 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr Vůz bude parkovat na vyhrazených zastávkách:

-  ve 1200 h.  ulice K Lesíčku u restaurace (Károv) - nakládka 20 minut

-  v 1230 h.  u pekárny v Ohrobci  - nakládka 20 minut

-  pro obyvatele Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59 od 900 - 930 h.

Leták k nahlédnutí zde