se konají

V pátekvlajka cr 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a

v sobotu 26. října 2013 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku   č.   1

je volební místnost v budově obecního úřadu obce Ohrobec,

V Dolích 5, Ohrobec  

 

Voličem do Poslanecké sněmovny je: 

  • státní občan České republiky
  • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let  
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  • Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
  • Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

Informace o vydávání občanských průkazů v době voleb:

 

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Správní odbor městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, následně:

25.10. 2013 (pátek)                        14:00 – 22:00 hodin

26.10.2013 (sobota)                         8:00 – 13:30 hodin