Od pátku 21.3. do neděle 23.3.2014

budou přistaveny v naší obci kontejnery na bioodpad.bioodpad obr.

Kontejnery budou umístěny na stanoviště:

1. křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2. ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3. ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

4. křižovatka Károvská - Na Širokém I

5. ulice K Lesíčku u zahrádkářů

6. křižovatka Meruňková - Jarovská.

Do kontejneru lze odkládat pouze:  opadané ovoce, zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

Bioodpad do kontejnerů odkládat bez obalu !!! 

 

 bio.obr

Pravidelný sezonní svoz bioodpadu, organizovaný společností Pražské

služby, bude vyvážen v sudých týdnech v sobotu od dubna do

listopadu.

 

První svoz se uskuteční 5. dubna !!!