Poliklinika Dolní Břežany nabízí tyto specializace:poliklinika brezany.obr.pdf

- Praktický lékař       - Fyzioterapie, masáže a rehabilitace

- Dětský lékař           - Neurologie a dětská neurologie

- Alergologie             - Kardiologie a vnitřní lékařství

- Gynekologie            - Psychologie a psychiatrie

- Urologie                  - Stomatologie

- Oční                        - Pneumologie a dětská pneumologie

. Ortoopedie              - Ultrazvukové pracoviště

- ORL, foniatrie.

  

Zdravotní péče a služby jsou zajišťovány různými poskytovateli. Seznam odborností, lékařů, kontaktů do ordinací a také informace o ordinačních hodinách jsou k dispozici na webových stránkách www.poliklinikabrezany.cz.

Zde také zveřejňujeme ordinační hodiny konkrétních lékařů, pokud je odbornost zajišťována více lékaři, a také změny v ordinačních hodinách, včetně informace o zajištění zástupu v daný den.

Ohledně letního provozu doporučujeme sledovat sekci Aktuality a webové stránky konkrétních lékařů. Telefonní kontakty a webové stránky s dalšími informacemi naleznete na adrese www.poliklinikabrezany.cz/ordinace-a-sluzby/. U jednotlivých odborností se také dočtete, jaká konkrétní vyšetření se v ordinaci provádí, jakými speciálními přístroji jsou ordinace vybaveny, případně informace o přípravě před vyšetřením.

Pokud zvažujete změnu zdravotní pojišťovny, pak je následující informace pro vás velmi aktuální. Termín pro odevzdání přihlášek je do 30.6.2014. Stačí, když vyplníte přihlášku, připojíte podpis a tu doručíte poštou nově vybrané pojišťovně anebo zajdete osobně na nejbližší pracoviště zvolené zdravotní pojišťovny. Formulář přihlášky je možné získat i vyplnit na webových stránkách dané zdravotní pojišťovny. Pokud se nechcete administrativou vůbec zabývat, můžete se obrátit telefonicky na informační centra zdravotních pojišťoven a oni vám připraví a zašlou dokumenty k podpisu. Odhlášení od původní pojišťovny provede nová pojišťovna, která vás také v druhé polovině roku bude o změně informovat a zašle vám nový průkaz pojištěnce.

Odkaz na webové stránky polikliniky naleznete také v sekci: potřebuji zařídit.