Přihlášení k odběru zpráv

 

Přejete si dostávat informace z našeho webu formou sms nebo emailů ?

 
 

Stačí vyplnit formulář  zde

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ Infozpráva z obce - dne 3.7.2014znak obce

V tomto týdnu firma Machido započala s pracemi asfaltování  15ti nájezdů ze štěrkových ulic na 

komunikace Károvská, Břežanská a Průběžná. Práce by měly být dokončeny během 14ti dnů.

zpráva z obce - dne 2.7.2014

Výměna autobusových zastávek U Čisteckých.znak2

Staré autobusové zastávky jsou zbourané, zdemontované. V současné době je hotové podloží,

nové zastávky budou umístěny do 14ti dnů.

Ve čtvrtek 17.7.2014 bude od 8:00 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektřiny z důvodu vypnutí celé TS, která se týká ulic:logo  cez

Šeříková, K Lesíčku, Višńová, Lipová, část Károvské (od. ul. Jablońová po ul. Lipová)

a část Jablońové (pravá část od Károvské).

 MUDr. MATOUŠOVÁ   KLÁRA       -   DOVOLENÁ LÉTO 2014

30.června až   4.července 2014

28.července  až   8.srpna 2014

18.srpna   až     22. srpna 2014            

Zastupuje nás MUDr.Kovandová –  POZOR na jiné adrese a v jiných ordinačních hodinách než obvykle ordinuje !  Budějovická 59, Jesenice u Prahy - ordinace je nad lékárnou Cedr na hlavní ulici. Tel. 241 932 010.

Ordinační hodiny MUDr. Kovandová

Pondělí     16:30  -  19:30

Úterý            7:30  -  14:00

Středa        16:30  -  19:30 

Čtrvtek         7:30  -  14:00

Pátek            7:30  -  13:30 

Lístky na peníze (týká se pracovně neschopných) budeme pro konec června vydávat dne 27.6. do 10:30, bude je vydávat pouze naše ordinace. Dále bude dne 31.7. od 9-10 hod v ordinaci přítomna sestra k vydání lístků na peníze.

Prosíme, abyste si u nás v předstihu zajistili předepsání chronické medikace a nezatěžovali tím zastupující ordinaci.

 Děkuji.   K. Matoušová

Pátek 20.6.2014

Omlouváme se za dnešní krátkodobé neočekávané přerušení dodávky vody, které vzniklo poruchou na vodovodním řadu.  

znak obce

Rekonstrukce komunikací V Dolích, U Rybníků I, U Rybníků II

V neděli 22.6.2014 od 17h. budou rekonstruované komunikace kompletně uzavřeny z důvodu provedení nástřiku asfaltové emulze. Po provedeném nástřiku doporučujeme alespoň 2 hodiny na komunikaci nevstupovat ani nevjíždět.

  

V pondělí bude prováděna finální pokládka asfaltu v těchto ulicích. Upozorňujeme občany, že se v dopoledních hodinách nebude možné dostat k obecnímu úřadu.

  

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

 logo rop dotace

TISKOVÁ ZPRÁVA:  

                                                                                                                       V Ohrobci 06/2014

Obec Ohrobec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova na projekt s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do Výzvy č. 68 k předkládání projektů pro oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura pod registračním číslem CZ.1.15/1.1.00/68.01608.

Předmětem projektu je rekonstrukce důležitých místních komunikací v obci Ohrobec /Praha-Západ/. Jedná se o 3 místní komunikace v majetku obce Ohrobec, které napojují budovy veřejných služeb a jiné podnikatelské objekty na regionální silnici (Zvolská: Zvole – Dolní Břežany). Rekonstrukce je prováděna ve stávajícím profilu komunikací.

Záměrem je rekonstruovat 3 místní komunikace:

-          Ulice V Dolích k obecnímu úřadu – dojde k napojení knihovny a obecního úřadu a ČOV;

-          Ulice U Rybníků II – dojde k napojení nové mateřské školy, autoservisů, kulturního centra a hasičské zbrojnice;

-          Ulice U Rybníků I – dojde k napojení Sportovního areálu Ohrobec a zemědělského statku.

Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu, který neumožňuje kvalitní dopravní obsluhu území. Stávající stav komunikací je ve vysokém stupni poškození a degradace, místy vozovka chybí (pouze nestmelené zahliněné vrstvy). Cílovou skupinou projektu jsou všichni uživatelé rekonstruovaných komunikací (řidiči, chodci, cyklisté). Bylo provedeno řádné výběrové řízení
na hlavního realizátora projektu, který vyhrála ČNES dopravní stavby, a.s. a došlo k předání stavby rekonstruovaných komunikací. Při rekonstrukci místních komunikací musejí být respektovány podmínky dotačního programu tak, aby bylo možné čerpat prostředky na uznatelné výdaje z dotace v režimu „ex post“, tzn. následné proplacení výdajů již vynaložených.

Projekt byl schválen k financování dne 09. 07. 2013 Výborem Regionální rady s max. výší dotace z rozpočtu RR - 2 263 263,88 Kč, což představuje max. podíl spolufinancování EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) - 72,50 % způsobilých výdajů projektu.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

Herecký  Roj  Ohrobeckých  Buditelůdobyti  sp.obr

uvádí

  

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

  

v Ohrobci mezi rybníky v pátek 20.6.2014

ve 20.00 hodin.

  

Celý leták k nahlédnutí zde

Velkoobjemný domovní odpadvo obr

 

Bude možno vynést        od 20. června 2014 po 1500 hod.

                                          do 21. června 2014 do 1200 hod.

 

 

do přistavených kontejnerů na tato místa:

 

1)                 křižovatka K Vranému – Průběžná (u  kontejnerů)  

2)                 ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3)                 mimořádně změna místa: ulice K Vranému u obchodu U Slavíčků

4)                 křižovatka Károvská – Na Širokém I (u kontejnerů)

5)                 ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6)                 křižovatka Meruňková - Jarovská

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59 v sobotu21. 6.

od 8:30 - 9:00 hodin. 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

 

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

Podkategorie