Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoVolba prezidenta České republiky II. kolo se koná:

 • dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve dnech voleb II.kola volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volební místnost nemá bezbariérový přístup. V případě potřeby si včas objednejte na obecním úřadě zástupce volební komise, kteří přijedou k Vám domů s přenosnou volební schránkou. Tel. 736 621 921 nebo 257 760 338. 

O voličský průkaz lze zažádat přes DS - bez ověřeného podpisu nebo poštou - s ověřeným podpisem do 20. ledna 2023 do 16:00  (žádost musí být do tohoto data doslána na obecní úřad v místě trvalého bydliště).  Po 20. lednu bude možné žádat o voličský průkaz pouze osobně na úřadu v místě vašeho trvalého bydliště a to do 25. ledna 2023 do 16:00. Žádost je možné stáhnout - ZDE

 

V případě, že je voliči nařízena izolace z důvodu onemocnění COVID 19, mohou si zažádat o zvláštní přenosou volební schránku. Veškeré informace naleznete - ZDE

vystoupí 25. ledna 2023 od 19:30 hodin ve Zvoli v Polyfunkčním domě (J. Štulíka 13, Zvole)

Vstupné 200,- Kč.

Pozvánka - ZDE

Poplatky za odpad:

OZV č. 1/2021 o místrním poplatku za odkládání komunálního odpadu v nemovité věci - ZDE

Výše poplatků za odpad na rok 2022:

 • typ A - rekereační (6 lístků nebo 6 pytlů)                                                         nádoba 120 l.          720,- Kč
 • typ B (12 lístků)                                                                                            nádoba 120 l.       1.440,- Kč
 • typ C ( 18 lístků)                                                                                           nádoba 120 l.       2.160,- Kč
 • typ D ( 26 lístků nebo nálepka vývoz 1x za 14 dní - lichý týden)                         nádoba 120 l.       3.120,- Kč
 • typ E (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                   nádoba 120 l.       6.240,- Kč
 • typ F  (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                  nádoba 240 l.      12.480- Kč
 • typ G odpad odkládaný do kontejneru o objemu 1.100 l.                                                              1.845,- Kč 

Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad - ZDE

Finanční příspěvek na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu bude poskytnut plátci, pokud je v nemovitosti hlášena minimálně 1 osoba k trvalému pobytu a pokud plátce uhradí poplatek včas a ve správné výši !!!     

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  č. 1/2021 - ZDE

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku -  ZDE

Polatky za psy:

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů - ZDE.

 • a) za prvního psa 200,- Kč
 • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 • c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200,- Kč.

Obecní úřad Ohrobec bude od 27.  do 30. prosince 2022 UZAVŘEN.

Poslední úřední den v roce 2022 je 21. prosicne v čase 8 - 12  13 - 18 hodin.

První úřední den v roce 2023 je 2. ledna v čase 8 - 12  13 - 18 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné vánoční svátky a do nového roku především zdraví a spokojenost.

Zastupitelstvo obce Ohrobec na svém zasedání dne 7.12.2022 schválilo vyhlášení dotace na rok 2023. Základní infromace a stanovení pravidel pro podání žádosti o dotaci - ZDE

Formulář žádosti - ZDE

Obec Ohrobec a skautský oddíl Ohrobecká Medvíďata Vás srdečně zvou nastrom.obr

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Přijďte na setkání k vánočnímu stromu a pochlubte se vlastním cukrovím.

Společně se svátečně naladíme, zazpíváme si koledy, skauti budou rozdávat Betlémské světlo (přineste si lucerničky ať si plamínek máte v čem odnést) a ochutnáme něco z donesených dobrot.

Na svařák či čaj si přineste vlastní hrnky.

KDY: v neděli 18. prosince 2022 v 16:00 hod

KDE: na hřišti před budovou obecního úřadu

Dne 6. 12. 2022 bude, po opravě mostu a části silnice II/101, mezi 9 – 9:30 hodinou slavnostně zprovozněna komunikace v Břežanském údolí.
Následně dojde k uzavření nájezdu/sjezdu na Pražský okruh, ve směru na Zbraslav/ze Zbraslavi. Jejich otevření bylo povoleno pouze po dobu uzavírky Břežanského údolí.

Myslivecké sdružení oznamuje, že tuto sobotu 3. prosince bude v čase od 8:00 h. do 14:00 h. probíhat v lese v oblasti Ohrobeckého údolí - Károva myslivecká naháňka černé zvěře.

 • ve středu 23. listopadu v 19:00 hodin - Saskia Burešová - veselé příhody z natáčení, povídání o všem možném, vstupné 200,- Kč v Polyfunkčním domě
 • v sobotu 3. prosince v 19:00 hodin - skupina NEŘEŽ (Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál) - adventní koncert v kostele sv. Markéty

Podkategorie