Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů hrob,obr

uvádí v pátek 19. června 2015 od 20 hodin v Ohrobci mezi rybníky.

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ.

 

 

bude možno vynést:vo obr

od 19. června 2015 po 15 h.   -   do 20. června do 12 h.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

1) křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2) uilice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3) ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka Károvská - Na Širokém I (u kontejnerů)

5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6) křižovatka Meruňková - Jarovská.

----------------------------------------------------

Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena v sobotu 20.6. od 8:30 do 9h. multikára  Před dům čp. 59. zde bude možno vynést i železný šrot.

 

Velkoobjemový odpad je odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat stavební materiál, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje ....).

 

 

se koná v sobotu 20. června od 10 hodin.morgan-2015.obr

Program:

  • 10 - 16 h. Výstava historických automobilů a motocyklů na náměstí
  • 11 h.        Slavnostní křest sochy SCULPTURE LINE
  • 12 h.        Jízda do vrchu Zbraslav - Dolní Břežany
  • 15 h.        The Tap Tap
  • 16 h.        Historická módní přehlídka
  • 16:15 h.   Vyhlášení výsledků Jízdy Slunovratu
  • 17 h.        Hot Chansons
  • 18 h.        Jamie Marshall

Jízda do vrchu Zbraslav - Dolní Břežany je vypsaná pro historické automobily, motocykly a automobily Morgan.

Kulturní centrum Čtyřlístek Vás zve na ctyrlistek.obr

DĚTSKÝ DEN V OHROBCI.

V neděli 14. června od 15:00 hodin - U rybníků II čp. 6.

Čekají na Vás: hry a soutěže pro děti, spousta pěkných cen, malování na obličej, tombola, jízda na koni, hasiči.

Vstupné dobrovolné.

Podkategorie