MUDr. MATOUŠOVÁ   KLÁRA       -   DOVOLENÁ LÉTO 2014

30.června až   4.července 2014

28.července  až   8.srpna 2014

18.srpna   až     22. srpna 2014            

Zastupuje nás MUDr.Kovandová –  POZOR na jiné adrese a v jiných ordinačních hodinách než obvykle ordinuje !  Budějovická 59, Jesenice u Prahy - ordinace je nad lékárnou Cedr na hlavní ulici. Tel. 241 932 010.

Ordinační hodiny MUDr. Kovandová

Pondělí     16:30  -  19:30

Úterý            7:30  -  14:00

Středa        16:30  -  19:30 

Čtrvtek         7:30  -  14:00

Pátek            7:30  -  13:30 

Lístky na peníze (týká se pracovně neschopných) budeme pro konec června vydávat dne 27.6. do 10:30, bude je vydávat pouze naše ordinace. Dále bude dne 31.7. od 9-10 hod v ordinaci přítomna sestra k vydání lístků na peníze.

Prosíme, abyste si u nás v předstihu zajistili předepsání chronické medikace a nezatěžovali tím zastupující ordinaci.

 Děkuji.   K. Matoušová

Pátek 20.6.2014

Omlouváme se za dnešní krátkodobé neočekávané přerušení dodávky vody, které vzniklo poruchou na vodovodním řadu.  

znak obce

Rekonstrukce komunikací V Dolích, U Rybníků I, U Rybníků II

V neděli 22.6.2014 od 17h. budou rekonstruované komunikace kompletně uzavřeny z důvodu provedení nástřiku asfaltové emulze. Po provedeném nástřiku doporučujeme alespoň 2 hodiny na komunikaci nevstupovat ani nevjíždět.

  

V pondělí bude prováděna finální pokládka asfaltu v těchto ulicích. Upozorňujeme občany, že se v dopoledních hodinách nebude možné dostat k obecnímu úřadu.

  

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

 logo rop dotace

TISKOVÁ ZPRÁVA:  

                                                                                                                       V Ohrobci 06/2014

Obec Ohrobec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova na projekt s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do Výzvy č. 68 k předkládání projektů pro oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura pod registračním číslem CZ.1.15/1.1.00/68.01608.

Předmětem projektu je rekonstrukce důležitých místních komunikací v obci Ohrobec /Praha-Západ/. Jedná se o 3 místní komunikace v majetku obce Ohrobec, které napojují budovy veřejných služeb a jiné podnikatelské objekty na regionální silnici (Zvolská: Zvole – Dolní Břežany). Rekonstrukce je prováděna ve stávajícím profilu komunikací.

Záměrem je rekonstruovat 3 místní komunikace:

-          Ulice V Dolích k obecnímu úřadu – dojde k napojení knihovny a obecního úřadu a ČOV;

-          Ulice U Rybníků II – dojde k napojení nové mateřské školy, autoservisů, kulturního centra a hasičské zbrojnice;

-          Ulice U Rybníků I – dojde k napojení Sportovního areálu Ohrobec a zemědělského statku.

Tyto komunikace jsou v současné době v havarijním stavu, který neumožňuje kvalitní dopravní obsluhu území. Stávající stav komunikací je ve vysokém stupni poškození a degradace, místy vozovka chybí (pouze nestmelené zahliněné vrstvy). Cílovou skupinou projektu jsou všichni uživatelé rekonstruovaných komunikací (řidiči, chodci, cyklisté). Bylo provedeno řádné výběrové řízení
na hlavního realizátora projektu, který vyhrála ČNES dopravní stavby, a.s. a došlo k předání stavby rekonstruovaných komunikací. Při rekonstrukci místních komunikací musejí být respektovány podmínky dotačního programu tak, aby bylo možné čerpat prostředky na uznatelné výdaje z dotace v režimu „ex post“, tzn. následné proplacení výdajů již vynaložených.

Projekt byl schválen k financování dne 09. 07. 2013 Výborem Regionální rady s max. výší dotace z rozpočtu RR - 2 263 263,88 Kč, což představuje max. podíl spolufinancování EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) - 72,50 % způsobilých výdajů projektu.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce