23.5.2014 se koná "NOC KOSTELŮ".kostel zvole

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií a užít si program po čas celého večera.

Program Noci v kostele sv. Markéty ve Zvoli naleznete zde

MAS Dolnobřežansko Vás srdečně zve na neformální přátelské pracovní setkání spojené s informacemi o přípravě Strategie rozvoje území MAS Dolnobřežansko o.p.s. logo masna období 2014 - 2020.

Setkání partnerů a přátel MAS Dolnobřežansko se koná ve středu 21. května v 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice.

Občerstvení z nabídky lokálních produktů je zajištěno.

Svoji účast prosím potvrďte na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 724 685 248.

Pozvánka k nahlédnutí zde

Jak pokračuje stavba laserového centra ELI Beamlines?

Článek o významných hostech, kteří ELI a HiLASE v Dolních Břežanech navštívili, rozhovory se zahraničními vědci a významnými osobnostmi.

Novinky z vědeckého týmu, další pokračování seriálů „Zpět domů, do ELI“ a „Kapitoly z dějin laseru“ a řadu dalších informací o dění v projektech ELI Beamlines a HiLASE.

Vše naleznete v Newsletter ELI Beamlines

Volby do Evropského parlamentu (EP)  se uskuteční:evropsky parlament.obr

        v pátek dne 23. května 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a

          v  sobotu dne 24. května 2014 od  8. 00 hodin do 14. 00 hodin

           ve volební místnosti na obecním úřadě, ul. V Dolích 5, Ohrobec

  

Do 8. května může volič požádat písemně nebo osobně o vydání voličského průkazu. Formulář žádosti zde . Obec  Ohrobec zajistí službu v tento den od 8:00 - 16:00 hodin.

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 8. května.

  

Právo volit na území ČR do EP má:

  1) občan ČR, který

 - alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let   

 - nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu  volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) 

 - je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

2) občan jiného člneského státu EU, který

- alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

- je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR

- nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu)

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

  

Občanské průkazy v dnech voleb vydává Správní obvod Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro :     -   23.5.2014 (pátek)            14:00 - 22:00 hodin

                -  24.5.2014 (sobota)             8:00 - 13:30 hodin.