V posledních týdnech se v celé obci stává, že během dne je na několik vteřin přerušena dodávkaelektrina-zasuvka.obr elektrické energie.  Situace vyvrcholila tím, že ve čtvrtek 10.10. se tak stalo 4x.  Náhlé vypnutí se někdy  prodlouží i na několik minut.

Obec po každém výpadku nahlásila na ČEZ tuto poruchu.  Protože nám vždy bylo sděleno, že takto krátkodobý výpadek nemají zaznamenaný, podali jsme stížnost na ČEZ.  Díky ní ČEZ konečně začal jednat a slíbil, že na síti před obcí bude umístěno monitorovací zařízení, které bude po dobu 1 měsíce zjišťovat problémy s dodávkami elektřiny.  Po té obdržíme informaci, kterou zveřejníme.

Žádáme vás, pokud se bude přerušování dodávky elektřiny stále opakovat, abyste poruchy nahlašovali rovnou na  lince ČEZ – hlášení poruch č. 840 850 860. My tak budeme činit také. Důležité je evidovat časy výpadku. Bude to snazší pro lepší lokalizaci dané poruchy nebo  případné řešení pojistné  události...

Děkujeme za spolupráci

 

Na základě telefonického hlášení dnešní poruchy máme informaci, že se jedná o poruchu vysokého napětí, která zasáhla několik obcí. Časové rozpětí této poruchy nejsou schopni určit.

Od pátku 25.10. do neděle 27.10.2013 budou v naší obci přistaveny kontejnery na bioodpad.bioodpad obr.

Kontejnery budou umístěny na stanoviště:

1.    křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2.    ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3.    ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

4.    křižovatka Károvská - Na Širokém I

5.    ulice K Lesíčku u zahrádkářů

6.    křižovatka Meruňková - Jarovská.

Do kontejneru lze odkládat pouze:

opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50 cm, průměru 3cm)

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !

  

V sobotu 19.10.2013 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr Vůz bude parkovat na vyhrazených zastávkách:

-  ve 1200 h.  ulice K Lesíčku u restaurace (Károv) - nakládka 20 minut

-  v 1230 h.  u pekárny v Ohrobci  - nakládka 20 minut

-  pro obyvatele Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59 od 900 - 930 h.

Leták k nahlédnutí zde

V pondělí 7.10.2013 bude v Ohrobeckém údolí od cca 6:00 do 18:00 h. probíhat natáčení scény z TV seriálu Expozitura.

Nájemné za toto natáčení bude použito pro tuto oblast.

Omlouváme se za případné komplikace.

Děkuji

PhDr. Pavel Makovský,Ph.D., MBA

starosta obce Ohrobec

Podkategorie