povoden ohrobec

Vážení občané,

 rád bych informoval o vývoji s vodou.

 V neděli kolem cca 11 hodiny začala přetékat hráz rybníka přes silnici a bylo domluveno s Policií ČR, že pokud se situace

nezlepší, bude Ohrobec pro dopravu neprůjezdný. Naštěstí k tomu nedošlo a voda začala pomalu opadávat.

 V obci bylo vytopeno mnoho sklepů, ze kterých byla, i za pomoci našich hasičů, čerpána voda.

 Nejhorší situace je v Ohrobeckém údolí. ČEZ tam vypnul elektřinu (stejně jako jí vypínal a vypíná kolem Vltavy).

Snažíme se ČEZ urgovat, aby elektřinu co nejdříve zapojil přes Ohrobec.

 Poděkování zaslouží jak místní hasiči, kteří velmi pomáhali a pomáhají především se zatopenými sklepy a s udržováním výtoku

z potoka, apod. Dále stejně tak i občané, kteří pomáhali udržovat škarpy, aby odváděly co nejvíce vody a dokonce se

ozývali občané, kteří nabízeli pomoc.

Za pomoc velmi děkujeme.

 Doufám, že se situace nebude dále zhoršovat a nejhorší máme za sebou

Pavel Makovský, starosta obce

Aktuální infromace - pondělí 3.6. 8:00 h.: podle opakované informace z ČEZ by mělo během dnešního dne dojít ke spuštění  elektr. energie v Ohrobeckém údolí.

Aktuální informace - pondělí 3.6. 15:45h.: Ohrobecké údolí  se podařilo provizorně připojit na eletřinu od Károva. 

Rozhodnutí vlády České republiky ze dne 2.6.2013 - vyhlášení "NOUZOVÉHO STAVU" zde.

Krizové odkazy a kontakty:povodne.obr

Krizové řízení ORP Černošice zřídilo speciální webovou stránku 

http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/krizove-rizeni/

Hasičský záchranný sbor http://www.hzscr.cz/ -

operační dispečink Kladno - 950 870 410,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 950 870 444.

Krizový štáb: 950 870 420.

Záchranná služba - 155

Policie ČR - operační středisko - tel. 974 882 740, tel. 158

Krizová linka - 112

Předpověď, data:

Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm, dispečink: 724 067 719.

Český hydrometeorologický ústav - http://vvv.chmi.cz/index-sorry.html.

Distributor energie - 840 850 860, ČEZ distribuce, a.s. zákaznická linka 840 840 840.

 

Obec Ohrobec  dnes obdržela šek na Minigrant ve výši 50.000,- Kč na vybudování naučné stezky v obecním lese.minigrant.obr

Děkujeme panu Stejskalovi z 1. SčV za nominaci naší obce na tento minigrant.

Dárkový šek k nahlédnutí zde

Zpráva spol. Veolia zde.

Foto z předání šeku zde

za účelem snížení nákladů na elektrické energie.

Vzhledem k zamítavému stanovisku od spol. eCentre k úpravě smlouy, na které se shodli všichni občané přítomni na konzultační schůzce dne 6.5. na obecním úřadě, obec poptala jiné společnosti, které se zabývají elektronickými aukcemi.

V pondělí 3.6.2013 od 18:00 hodin na obecním úřadě,

v zasedací místnosti bude konzultace se zástupcem spol. Arch consulting, společností, která zprostředkovala e-aukci obci Vrané nad Vltavou a jejím příspěvkovým organizacím a v současné době probíhá v této obci e-aukce pro místní občany.

Tato společnost splňuje požadavky našich občanů tj. povinnost klienta podepsat smlouvu s novým dodavatelem elektřiny v případě, že je výsledná cena minimálně o 5 % nižší než tomu bylo doposud. Zároveň má ve smlouvě uvedenu 5% sankci pro případ, že klient i přes zlevnění minimálně o 5 % odmítme smlouvu s novým dodavatelem podepsat. 

Podkategorie