Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoKOMUNÁLNÍ ODPADY

jsou v obci sváženy společností FCC Česká republika spol. s r.o. vždy v pátek. 

TŘÍDĚNÉ ODPADY V OBCI - ROK 2024

V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu se společností EKO-KOM, a.s.

Vývozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu je v obci řešen formou mobilních svozů.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.vo obr

Kontejnery jsou přistavovány v pátek v dopoledních hodinách a odváženy v sobotu po 12 h. ze stanoviště:

1.       křižovatka K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2.       ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3.       ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4.       křižovatka  Károvská – Na Širokém I (u kontejnerů)   

5.       ulice K Lesíčku (u bývalých zahrádkářů)

6.       křižovatka  Meruňková - Jarovská

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy přistavena multikára před dům čp. 59 v sobotu daného termínu svozu od 8:30 do 9:00 hodin.

Plánované svozy velkoobjemového odpadu na rok 2024:

 •   8. -   9. 3. 
 • 28. - 29. 6. 
 •   4. -   5.10. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Odebírají se tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry, případně jiné.nebezp.o.obr

 Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat ! (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka převezme od občanů, naloží  a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Nebezpečný odpad nelze odkládat na stanoviště !!! Musí být předán !

 

 1.     10.05  hod     ulice k Lesíčku u dětského hřiště (Károv)   - nakládka  20 minut
 2.     10.30 hod      u obchodu potravin v Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka  20 minut

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je přistavována multikára před dům čp. 59, v daný termín svozu od 9:00h do 9:30 h.

Plánované svozy nebezpečního odpadu pro rok 2024:

 •  27. 4.    v 10.05 h. ul. K Lesíčku, v 10:30 h. ul. Károvská u zastávky Ohrobec (u obchodu Daily market)
 •  14. 9.    v 10.05 h. ul. K Lesíčku, v 10:30 h. ul.  U Rybníků II u obecního úřadu Ohrobec 

PAPÍR, PLASTY včetně PET lahví, SKLO

Kontejnery pro tyto tříděné složky jsou umístěny v obci na stanovištích:

$         1.       v ulici K Vranému (u obchodu "U Kapitána")kontejnery.obr

           2.       u křižovatky Průběžná – K Vranému

           3.       v ulici V Zahrádkách

           4.       v ulici Lhotecká

           5.       v ulici Oblouková ( u čp. 215)

           6.       v ulici Oblouková ( u čp. 236)

           7.       v ulici Na Širokém III

           8.       v ulici Meruňková

           9.       v ulici K Lesíčku

          10.      v Ohrobeckém údolí

 

SBĚR ODĚVŮ

Kontejnery na použité šatstvo, obuv a textil k dalšímu použití jsou umístěny v obci na stanovištích:kontejner-odevy-obr

     1.      v ulici Na Širokém III

     2.      v ulici K Vranému (u  obchodu "U Kapitána")

     3.      v ulici K Lesíčku (u dětského hřiště)

     4.      v Ohrobeckém údolí

 

 KOVYkontejner-kov.obr

Kontejner na kovové obaly je umístěn v obci na stanovištích tříděného odpadu

 • u křižovatky Průběžná – K Vranému
 • ul. K Vranému u obchodu U Kapitána
 • Na Širokém III

Do kontejneru se odkládají: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od piva a limonád, alobal a tuby, ostatní kovy z domácnosti (nádobí apod.)

 

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE A AKUMULÁTORY, SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (žárovky,asekol-kontejner.obr zářivky), CARTRIDGE, TONERY

Lze odkládat do sběrných nádob umístěných v budově obecního úřadu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Přepálený rostilnný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích lze odkládat do kontejneru přímo určenému pro tento druh odpadu. Kontejner na jedlé tuky a oleje je umístěný v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II 30). Statek je otevřený v pracovní dny: pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin.

BIOODPAD

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažďován do velkoobjemových kontejnerů vždy od dubna do října kalendářního roku v katastru obce na stanovištích:bioodpad obr.

              1.          v ulici Na Širokém III u kontejnerového stání na tříděný odpad

              2.       v ulici   U Rybníků I za tenisovým kurtem.  

      Od cca 2/2 listopadu do března je kontejner na bio umístěn v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II čp.30), který je otevřen v pracovní dny pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin. 

      Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD do kontejnerů ODKLÁDAT BEZ OBALU!

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu za úplatu přes Obec Ohrobec. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu daného kalendářního roku. Frekvence svozu je 1 x za 14 dní. Nádoba o velikosti 240 l. je dána zdarma do pronájmu, možnost výběru nádoby:

           bio.obr

       Cena za sezonní svoz na rok 2024: nádoba 240l. –  1.300,- Kč.

 •       svozový den pro rok 2024 je ... v sudém týdnu PONDĚLÍ  =  NÁDOBY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY K VÝSYPU JIŽ OD 6 H. RÁNO !!!
 •         první svoz -  1. dubna
 •       poslední svoz - 25. listopadu

Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě v Ohrobci.

Pražské služby od roku 2024 ukončily vývoz sezónního bioodpadu z obce Ohrobec. 

 __________________________________________________________________________

 

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2023 - ZDE

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2022 - ZDE

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2021 - ZDE