Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ Infoč.2/2017

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Registrace k poplatkové povinnosti - ZDE

č.1/2017

o regulaci provozování hazardních her

č.3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu
č.1/2015

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ohrobec

č.3/2013 kterou se zrušuje OZV č.1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
č.2/2013 

o místních poplatcích

příloha č. 1 - ZDE

č.1/2009

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

č.2/2006

o závazné části územního plánu obce Ohrobec

Nařízení obce OHROBEC


ZDE


Plán zimní údržby místních a účelových komunikací obce Ohrobec

platný od 2014 pro budoucí období

ZÁSADY OBCE OHROBEC

č. 1/2018

Zásady pro poskytování finannčího příspěvku obce Ohrobec na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2018

Žádost o finanční příspěvek ZDE

ZDE

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Ohrobec k věcem nemovitým