Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoSTRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE - aktuální  2024 - 2030 - ZDE

Platnost dokumentu 2018 - 2023 - ZDE

 

 Rozpracované akce

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - na rok 2024 je přislíbena dotace od MV. Dále budeme žádat o dotaci z fondu podpory hasičlů Středočeského kraje.  Rekonstrukci budeme chtít realizovat v roce 2024.
 • Vybudování II. stupně základní školy  obci -  dokončuje se zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, žádost bude podána do konce měsíce ledna 2024. Výstavba budovy bude řešena v pasivním energetickém standardu. Na stavbu školy je podána žádost o dotaci z Modernizačního fondu ministerstva ŽP.  Potvrzena je dotace z Fondu podpory a včasné přípravy projektů ze Středočeského kraje ve výši 350.000 Kč na financováníprojektu
 •  Zásobování vodou Dolnobřežansko - bude budováno za předpokladu zajištění finančních prostředků formou dotace. 1. etapa zahrnuje stavbu vodojemu na katastru obce Zvole a od nového vodojemu stavbu vodovodního řadu obchvatem kolem Zvole,  na Březovou - Oleško až do Vraného nad Vltavou. Předpoklad realizace: 2024 - 2026. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
 • Rekonstrukce komunikací v obci - obec ročně investuje cca 1,5 mil. Kč.  Rekonstruují se komunikace nebo její části, které jsou ve vlastnictví obce.  Na rok 2024 obec opět žádá o dotaci na rekonstrukci komunikací K Lesíčku, V Hranicích, části ulic Šeříková, Meruňková, Jabloňová, V Březinách.  Žádosti o dotaci nebylo v roce 2023 vyhověno z důvodu nedostatečné alokace. Žádost byla podaná v roce 2023 opakovaně.
 • Úprava  a rozšíření hráze dolního rybníku - vyřizují se žádosti o dodatečné dědické řízení u zemřelých majitelů dotčených pozemků.

 

Dokončené akce - rok 2018 - 2023

 • Kompostéry pro občany obce - pořízení 150 ks kompostérů. Obec obdržela dotaci z MŽP ve výši 658.646,26 Kč. 
 • Rekonstrukce komunikací v obci - Obec obdržela dotaci  na rekonstrukci komunikací V Zahrádkách, Šumavská a Jarovská z MMR ve výši 9.031.554,- Kč a ze Středočeského kraje ve výši 1.433.000,- Kč. Rekonstrukce byla ukončena do 07/2022. 
 • Rekonstrukce výpustě horního rybníku - realizace 2022. Obec Obdržela dotaci ve výši 187.586,- Kč.
 • Rekonstrukce hřiště v obci - stávajícího tenisového kurtu na multifunkční hřiště, sousedního volně přístupného hřiště na nový povrch. Obec obdržela dotaci z MMR ve výši 2 mil. Kč. Realizace byla ukončena na jaře 2022.
 • Stavba chodníku v ulici U Rybníků II - od křižovatky s ul. Zvolská až k mateřské školce. Realizace 2021. Obec obdržela dotaci ve výši 1.544.367,73 Kč.
 • Výsadba smíšeného stromořadí - podél polní cesty v obci Ohrobec k cyklostezce směr Dolní Břežany - Libeń. Obci byla poskytnuta dotace ze SFŽP ve výši 85.500,- Kč. Realizace - 10-11/2021.
 • Přístavba budovy základní školy o učebnu a kabinet - dokončeno v 10/2021, obec obdržela dotaci od MF ve výši 1.837.908,- Kč.  
 • Odbahnění horního rybníku - obec obdržela dotaci ve výši 780.918,- Kč ze Středočeského kraje. Výběrové řízení na realizaci v 10/2020. Realizace: 11 - 12/2020, rozhrnutí vytěženého bahna - dokončeno  10/2021.
 • Obnova křížku v obci Ohrobec - obec obdržela dotaci ve výši 76.475,- Kč. Realizace byla v 11/2020.
 • Wifi - podpora připojení k internetu  - 2020 - obec obdržela grant ve výši 15.000,- Euro.  Posílení internetu je v budovách ZŠ, MŠ, tělocvična a budově obecního úřadu.  Pro veřejnost: na hřišti mezi rybníky, u skautů Medvíďat a na zastávce U Rybníku.
 • Obchod se smíšeným zbožím -  02/2018 provedena demolice obchodu. V roce 2019 -  zahájena stavba obchodu, vítěznou firmou z výběrového řízení. Stavba musela být zastavena z důvodu hrubého porušení smlouvy dodavatelem. 12/2019 nové výběrové řízení na dostavbu obchodu. S vítěznou firmou nebyla podepsána Smlouva o dílo z důvodu jejich žádosti o navýšení celkové částky před uzavřením Smlouvy o dílo. V 03/2020  další výběrové řízení. Firma dokončila stavbu v 09/2020.  
 • Stavba chodníku a nových autobusových zastávek v ulici Zvolská  - Obec Ohrobec dokončila v roce 2019 stavbu chodníku a obdržela dotaci na tuto stavbu od Evropské unie ve výši 4.144.461,85 Kč.
 • Oprava čističky odpadních vod v Ohrobci - proběhla v roce 2018. Obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 2.748.000,- Kč.
 • Výstavba tělocvičny - Vítězné firmě z výběrového řízení bylo 13.8.2018 předáno staveniště na stavbu tělocvičny. Stavba byla dokončena v 08/2019. Stavba byla realizována z rozpočtu obce.