Přihlášení k odběru zpráv

 

Přejete si dostávat informace z našeho webu formou sms nebo emailů ?

 
 

Stačí vyplnit formulář  zde

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoZpravodaj Pražské integrované dopravy č. 6/2023 k nahlédnutí - ZDE

Studie úpravy kanalizace a výstavby ČOV v obci Ohorbec:

 • Seznam dokladů - ZDE
 • Technicko - ekonomická studie - textová část - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 1/2 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/1 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/2 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/3 - ZDE

Dne 8.6.2023 - čtvrtek bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:

 • 16:00 - 16:30 h. - Ohrobec: před obecním úřadem ul. U Rybníků II 30pes
 • 16:45 - 17:00 h. - Károv: na II. zastávce ul. Károvská

Cena 1 očkování:         200,- Kč

Očkování kombinace:   400,- Kč

Očkování provede MVDr. Svoboda. 

S sebou očkovací průkaz.

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Obec Ohrobec připravuje nový strategický plán svého rozvoje pro další zhruba desetileté období.znak obce

Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec pro konkrétní aktivity, které by měly být v příštích letech realizovány.

Názor obyvatel obce považujeme v této věci za velice důležitý, proto bychom rádi požádali o účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím ON-LINE FORMULÁŘE - ZDE

 

Možné formy zapojení:

1) Účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím on-line formuláře. Tento formulář je k dispozici také v tištěné podobě. Můžete si jej vyzvednout na těchto místech:

 • obchod U Kapitána, Zvolská 595, Ohrobec
 • obchod (bývalá pekárna), Károvská 128, Ohrobec
 • restaurace U Trojánků, U Rybníků I 10, Ohrobec. 

Dotazníkové šetření bude probíhat do 31. 5. 2023 a jeho výsledky budou poté zveřejněny na webových stránkách obce a v sprnovém zpravodaji.

2) Účast na setkání pracovních skupin k jednotlivým tématům v září 2023 – termíny setkání budou zveřejněny na webu obce Ohrobec spolu s garanty jednotlivých skupin ke konci srpna. Předpokládáme setkání v čase od 17:30 do 20:00.

3) Zpracování konkrétních námětů a připomínek – které můžete zasílat rovněž do 31. 5. 2023 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZŠ a MŠ Ohrobec ve spolupráci s OÚ Ohrobec Vás srdečně zvou nadetsky den.obr

PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ DEN

Děti z naší školy mají na začátku června týden sportu, proto se bude Dětský den konat už

v pátek 26.5.2023 od 15 do 18 hodin

na hřišti před školou (ulice V Dolích).

Po ukončení, v 18 hodin bude ještě ohýnek, tak si něco na opékání přineste s sebou

Zakroužkujte si prosím v kalendářích datum pátek 19. května 2023 a čas 18.00! kino.obr

Zveme vás na sousedské setkání, živou hudbu a letní kino s promítáním filmu Děti Nagana! 

K poslechu bude hrát příležitostné bigbítové uskupení „Ještě můžem….“. A až se setmí, promítneme si film. 

Sejdeme se v šest večer na károvském dětském hřišti v ulici K Lesíčku, hned vedle bývalé pizzerie. 

Vezměte si s sebou něco na sezení, v případě mračen ani pláštěnka neuškodí. Drobné občerstvení pro sousedy vítáno! Ukažte všem, co doma dokážete upéct! 

Uvítáme obrazové materiály z historie Ohrobce a  Károva, některé fotky či videa před začátkem filmu promítneme. Posílejte je emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., velké soubory pošlete přes Úschovnu.cz. 

Těšíme se na vás!

Pořadatelé a obec Ohrobec

Plakát - ZDE

Oslava spojená s charitativní akcí Hrajeme pro Terezku a Petra.logo sokol zvole

 V sobotu 27. května 2023 ve sportovním areálu Sokola Zvole, Hlavní 197, Zvole.

Celý program naleznete - ZDE

Workshop pro dospělé

JAK VYZRÁT NA KOMÁRY PŘÍRODNÍ CESTOU

se koná 7. června 2023 v termíny:

 • 10:00 - 11:15 h.
 • 17:30 - 18:45 h.

Více infromací naleznete - ZDE

Registrace online   www.vigvam-dm.cz 

Podkategorie