Přihlášení k odběru zpráv

 

Přejete si dostávat informace z našeho webu formou sms nebo emailů ?

 
 

Stačí vyplnit formulář  zde

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoOd 25.3.20263 do 26.3.2023 (sobota + neděle) bude uzavírka silnice č. III/1043 v úseku od  mostu Závodu míru k Jarovu - mapa vyznačené uzavírky s objízdnou trasou - ZDE.

Od 27.3.2023 do 6.4.2023 bude navazovat uzavírka silnice č. III/1043 v úseku od Jarova k Vranému nad Vltavou - mapa vyznačené uzavírky s objízdnou trasou - ZDE

Rozsah oprav: v úseku Vrané nad Vltavou – Jarov, bude provedena oprava povrchu, včetně frézování, sanací krajnic a pokládky nové živice (s vyloučením veškeré dopravy). Na průtahu obcí Jarov bude provedeno částečné frézování a následná pokládka nové živice (s možností vjezdu a výjezdu z uzavírky pro rezidenty – mimo pracovní dobu po dohodě se stavbou)

bude možno vynést od 10. března cca 12 h.  do 11. března do 12 hod. do přistavených kontejnerů na tato místa:vo obr

-    křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

-    ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

-    ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

-    křižovatka Károvská - Na Širokém I

-    ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

-    křižovatka Meruňková - Jarovská.

-    pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 11.3. od 8:30 h. do 9:00 h. před dům čp. 59.

 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady. 

Nebude se odebírat železný šrot, stavební  materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje a podobné).

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v obci 29.4.2023

Technická správa komunikací HMP a.s. zahájila 27.2.2023 práce na opravách dilatančních spár Mostu Závodu míru. oprava.most zbraslav.obr

Opravy jsou rozděleny do dvou etap:

  I. etapa: od 27.2. do 14.3.2023 - omezení směr Modřany (mapka - ZDE)

II. etapa: od 15.3. do 30.3.2023 - omezení směr Zbraslav (mapka - ZDE)

Po celou dobu oprav bude uzavřena nájezdová rampa na most z ulice K Přehradám. Objízdná trasa bude vedena ulicí Žitavského (mapka - ZDE.

Doprava v místě omezení bude řízena kyvadlově světlenou signaizací.

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní setkání "senior klubu",kviti jaro

které se bude konat v neděli 12. března ve 14 hodin v restrauraci U Trojánků.

Těšíme se na shledání s Vámi.

V sobotu 11.3.2023 se na náměstí Na Sádkách konají Vepřové a husí hody od 10 do 18 h.

Vstup zdarma.

Doprovodný program

Pozvánka - ZDE

V pátek 10. února se v restauraci U Trojánků koná zabava valentyn.obr

VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA.

Vstupenky k zakoupení v restauraci U Trojánků. Vstupné 250,- Kč včetně večeře.

Tombola 21:30 h., hlavní cena 23:00 h.

K tanci a poslechu hraje DJ Tony.

Pozvánka - ZDE

  • 20. února workshop JAK POSÍLIT IMUNITU A SPÁNEK U DĚTÍ - pozvánka ZDEvigvam
  •  6. března kurz PRVNÍ POMOC Jak správně poskytnout první pomoc dítěti nebo dospělému - pozvánka ZDE

Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec si Vás dovoluje pozvat na sdh.obr

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,

která se koná dne 18.2.2023 od 17:00 hodin v restauraci U Trojánků v Ohrobci.

Těšíme se na účast všech členů, hostů i příznivců sboru.

Za výbor SDH Ohrobec: Tomáš Hais, starosta SDH

Volba prezidenta České republiky II. kolo se koná:

  • dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve dnech voleb II.kola volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volební místnost nemá bezbariérový přístup. V případě potřeby si včas objednejte na obecním úřadě zástupce volební komise, kteří přijedou k Vám domů s přenosnou volební schránkou. Tel. 736 621 921 nebo 257 760 338. 

O voličský průkaz lze zažádat přes DS - bez ověřeného podpisu nebo poštou - s ověřeným podpisem do 20. ledna 2023 do 16:00  (žádost musí být do tohoto data doslána na obecní úřad v místě trvalého bydliště).  Po 20. lednu bude možné žádat o voličský průkaz pouze osobně na úřadu v místě vašeho trvalého bydliště a to do 25. ledna 2023 do 16:00. Žádost je možné stáhnout - ZDE

 

V případě, že je voliči nařízena izolace z důvodu onemocnění COVID 19, mohou si zažádat o zvláštní přenosou volební schránku. Veškeré informace naleznete - ZDE

Podkategorie