Část ulice Podchýšská a Hornocholupická bude uzavřena (z Cholupic do Modřan) ! 
Mapa vyznačené uzavírky - ZDE

Oprava komunikace uzavírá stavební práce po stavbě kanalizace. Práce budou probíhat ve dvou etapách:

  • I. etapa od 1. 7. 2023 do 19. 8. 2023
  • II. etapa od 19. 8. 2023 do 1. 9. 2023
Komunikace bude uzavřena. Objízdné trasy vedou přes Komořany nebo přes Písnici a Libuš. Po celou dobu bude zajištěna náhradní autobusová doprava 341 a X341.
 
Informační leták s vyznačením objízdné trasy autobusu č. 341 - ZDE

Stavební práce provádí společnost Čermák a Hrachovec a.s., odpovědný pracovník je Jan Fröhlich, tel. 602 213 334. Správce komunikace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.