Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoWebové stránky Místní Akční Skupiny Dolnobřežansko naleznete - ZDE

 

CO JE MAS

Místní akční skupina (zkráceně MAS)

 Je společenství zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Zastoupení veřejného sektoru v MAS nesmí být vyšší než 49 %. Výhodou MAS je, že pracuje „zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od jeho obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady. Aktivita vybraných MAS je financována z Programu rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Činnost MAS

Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními akcemi buď jako pořadatel nebo jako partner.