Sezónní svoz bioodpadu (duben – listopad, odvoz od nemovitosti), je pro letošní rok:bio.obr

  • nádoba 120 l.   – 1.000,- Kč
  • nádoba 240 l.   -  1.200,- Kč.

Uhradit platbu za vývoz sezónního BIOodpadu lze do konce března. Po zaplacení je nutné si na obci vyzvednout nálepku.

O 1. vývozu, který začne v dubnu  Vás budeme včas informovat.

 

Kontejner na BIO odpad je do konce března umístěn v obecním statku, který je otevřen pondělí - pátek 7:00 - 17:00 hodin. 

Od dubna budou rozmístěny 2 kontejnery na BIO po obci. O jejich přesném umístění Vás budeme informovat.