VELKOOBJEMOVÝ ODPAD bude možno vynést:vo obr

od 11. března  cca 12 h.  do 12. března do 12:00 h.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

1) křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2) uilice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3) ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka Károvská - Na Širokém I 

5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6) křižovatka Meruňková - Jarovská.

7) Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena v sobotu 12. března v čase 11:00 - 11:30 h. multikára  před dům čp. 59. zde bude možno vynést i železný šrot.

Velkoobjemový odpad je odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat stavební materiál, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje ....).

 

Nebezpečný svoz bude proveden v sobotu 26.3.2022. Tento svoz bude včas oznámen.