VELKOOBJEMOVÝ DOMOVNÍ ODPAD bude možno vynéstvo obr

od 1. července cca 10 h. do 2. čevrence do 12 h. do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému  - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I
  • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  • křitžovatka Meruňková - Jarovská
  • pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 2. 7.  od 8:30 h do 9 h. před dům čp. 59 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).