VELKOOBJEMOVÝ ODPAD bude možno vynést do přistavených kontejnerů :

  • od 7. října 2022 cca 10:00 hodinvo obr
  • do 8. října 2022 do  12:00 hodin

na tato místa:

  1. křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
  2. ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
  3. ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  4. křižovatka Károvská - Na Širokém I
  5. ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  6. křižovatka Meruňková - Jarovská
  7. v Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára v sobotu 8.10. v čase 8:30 - 9:00 hodin.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie a podobné).