ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něj zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůlogo  cez ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení disribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Zásah je třeba provést do 15. listopadu.

Celé znění upozornění, včetně uvedených vzdáleností od nadzemního vedení, naleznete - ZDE