Volba prezidenta České republiky II. kolo se koná:

  • dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve dnech voleb II.kola volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volební místnost nemá bezbariérový přístup. V případě potřeby si včas objednejte na obecním úřadě zástupce volební komise, kteří přijedou k Vám domů s přenosnou volební schránkou. Tel. 736 621 921 nebo 257 760 338. 

O voličský průkaz lze zažádat přes DS - bez ověřeného podpisu nebo poštou - s ověřeným podpisem do 20. ledna 2023 do 16:00  (žádost musí být do tohoto data doslána na obecní úřad v místě trvalého bydliště).  Po 20. lednu bude možné žádat o voličský průkaz pouze osobně na úřadu v místě vašeho trvalého bydliště a to do 25. ledna 2023 do 16:00. Žádost je možné stáhnout - ZDE

 

V případě, že je voliči nařízena izolace z důvodu onemocnění COVID 19, mohou si zažádat o zvláštní přenosou volební schránku. Veškeré informace naleznete - ZDE