Bude možno vynést  od 30. června 2023  cca 1000 hod.    do 1. července 2023 do 1200  hod.   do přistavených kontejnerů na tato místa:vo obr

1) křižovatka  K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2)  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka  Károvská – Na Širokém I

5)  ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6)  křižovatka  Meruňková - Jarovská

7) v  Ohrobeckém údolí bude přistavena multíkára před dům čp. 59 v sobotu 1. července   od 8:30 do 9:00 h.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).