V minulém roce jsme Vás informovali o záměru postavit u nás v Ohrobci pomník americkému pilotovi, který po sestřelu 16.4.1945 v naší obci zahynul. Jeho odhalení připravujeme na 16. září letošníhopomnik roku.

Duchovní otec pomníku, Ing. Karel Mündel, zřídil pro úhradu některých nákladů spojených s pomníkem transparentní účet u KB č. ú. 131-824710267/0100. Pokud se rozhodnete přispět, budeme rádi za jakoukoliv částku.

Obec Ohrobec