Poplatky na rok 2024 lze platit od 2.1.2024.

Splatnost všech poplatků je 31. ledna 2024.

 

Poplatky za odpad:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za komunální odpad:

ŠE POPLATKŮ:

typ

Četnost obsluhy (svozu)

Objem nádoby

Výše ročního poplatku

A

6 x ročně  (lístky nebo pytle)

110 l a 120 l

    720,- Kč

B

12 x ročně (lístky)

110 l a 120 l

 1.440,- Kč

C

18 x ročně (lístky)

110 l a 120 l

 2.160,- Kč

D

26 x ročně   

(lístky nebo nálepka vývoz 1x za 14 dní)   

110 l a 120 l 

 3.120,- Kč

E

1x týden

(samolepka)

110 l a 120 l

 6.240,- Kč

F

240 l

12.480,- Kč

G

 Celoročně 

Odpad odkládaný do kontejneru o objemu 1100 l  

 1.845,- Kč

Jednorázový svoz 110 a 120 l. 

Pytel 110 l.  

     120,- Kč

     110,- Kč

typ poplatku G je pro plátce a poplatníky z Ohrobeckého údolí.

Finanční příspěvek na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu bude poskytnut plátci, pokud je v nemovitosti hlášena minimálně 1 osoba k trvalému pobytu a pokud plátce uhradí poplatek včas a ve správné výši !!!

Zásady pro poskytování finančního příspěvku Obce Ohrobec na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 1/2023 - ZDE 

Formulář -  Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad -ZDE

Formulář  - Žádost o poskytnutí příspěvku dne Zásad obce č. 1/2023 - ZDE

 

Poplatky za psa:

Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku ze psů:

VÝŠE POPLATKŮ:

a) za prvního psa 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200,- Kč.

 

Platba za sezónní svoz BIO odpadu (duben - listopad):

  • nádoba 120 l. - 1.100,- Kč
  • nádoba 240 l. - 1.300,- Kč