Kominík bude v naší obci 17., 18., 19., 23., 24. a 25. dubnakominik.obr

Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě, včetně vyhotovení zprávy lze objednat na obecním úřadě na tel. 257 760 338, 736 621 921.

Práci bude provídět osvědčená firma: Branické kominictví, Údolní 1103, 142 00 Praha 4