za účelem snížení nákladů na elektrické energie.

Vzhledem k zamítavému stanovisku od spol. eCentre k úpravě smlouy, na které se shodli všichni občané přítomni na konzultační schůzce dne 6.5. na obecním úřadě, obec poptala jiné společnosti, které se zabývají elektronickými aukcemi.

V pondělí 3.6.2013 od 18:00 hodin na obecním úřadě,

v zasedací místnosti bude konzultace se zástupcem spol. Arch consulting, společností, která zprostředkovala e-aukci obci Vrané nad Vltavou a jejím příspěvkovým organizacím a v současné době probíhá v této obci e-aukce pro místní občany.

Tato společnost splňuje požadavky našich občanů tj. povinnost klienta podepsat smlouvu s novým dodavatelem elektřiny v případě, že je výsledná cena minimálně o 5 % nižší než tomu bylo doposud. Zároveň má ve smlouvě uvedenu 5% sankci pro případ, že klient i přes zlevnění minimálně o 5 % odmítme smlouvu s novým dodavatelem podepsat.