V pondělí 3.6.2013 se zde na obci konala konzultační schůzka se zástupcem spol. Arch consulting s.r.o. na téma :

Sdružení domácností – Cesta k nižším nákladům za energie.e-aukce.obr

Shrnutí nejdůležitějších bodů :

  1. Zájemci naší obce se mají možnost přidat do právě probíhajícího řízení e-aukce.
  2. Povinnost podepsat smlouvunovým dodavatelem bude mít klient při snížení nákladů  neregulované složky el. energie o minimálně 15%.
  3. V případě, že klient nebude chtít podepsat smlouvu s novým dodavatel i přes snížení nákladů na el. energii o 15%, bude mít povinnost zaplatit náhradu ve výši 5% z hodnoty finančního objemu neregulované složky dodávek služeb za období 1 roku.  
  4. Potřebné podklady:  kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem el. energie včetně případných dodatků, kopie ročního vyúčtování

 

Zájemci mají možnost:

  1. Tento čtvrtek 6.6. a příští týden úterý 11.6. vždy od 16:30 – 19:00 hodin budou zástupci spol. Arch consulting s.r.o.  na obecním úřadě. Zájemci mají možnost přinést potřebné podklady. Zástupci spol. je zkontrolují a bude Vám doporučeno buď účastnit se e-aukce a vy podepíšete Smlouvu – plnou moc (viz příloha) nebo Vám zástupci vysvětlí, že vaše stávající smlouva je výhodná a na zlevnění min. o 15% se s největší pravděpodobností nedostanete. Poté bude další postup na Vašem zvážení.
  2. Potřebné podklady zašlete do 15.6.2013 přímo na spol. Arch consulting s.r.o., Lucemburská 2136/16, Praha 3. Vaše podklady budou zkontrolovány a pokud budete mít možnost zlevnění nákladů na el. energii min. o 15%, bude Vám zaslána Smlouva – plná moc k podpisu. V opačném případě se s Vámi zástupci spol. spojí a vysvětlí Vám Vaše stávající možnosti.
  3. Potřebné podklady můžete přinést v pracovní dny na obecní úřad do 15.6.2013. Vše bude předáno spol. Arch consulting.

Prezentace včerejší konzultace zde.

Informační leták pro obec Ohrobec zde.

Smlouva o poskytování služeb (plná moc) zde. Příloha ke smlouvě zde.