Koncem týdne bude opět zprovozněna silnice vedoucí Břežanským údolím, brezanske udoli

ale pouze pro vozidla s hmotností do 12 tun.

Silnice bude průjezdná v obou směrech.