Obci se podařilo získat dotace z EU ve výši 5. mil. Kč na projetky:

Oprava místních komunikací - U Rybníků I a II, V Dolích

a na již vybudovanou „Mateřskou školku“.

Je to velký úspěch pro obec a děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli.

V následující době bude připraveno výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikací a po jeho dokončení (předpokládám v září 2013) by mělo dojít k realizaci. Další úseky, které bychom chtěli letos opravit (Károvská a K Vranému), by se měly realizovat ve stejném termínu. Chtěl bych ale znovu požádat o zvážení finančního příspěvku na všechny úseky (včetně ul. U Rybníků I a II a části komunikace V Dolích), neboť jak projekt z EU musí být významně dofinancován ze zdroje obce, tak komunikace Károvská a K Vranému bude financována obcí zcela.

Děkuji občanům, kteří již přispěli na tyto důležité opravy.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D. MBA

starosta obce