Dvacet čtyři rodin Ohrobce ušetří na elektřině přes 177 tisíc Kč e-aukce.obr

(přes 23%) za rok díky elektronické aukci,

aneb dobrým rozhodnutím k lepším podmínkám

Obec Ohrobec připravila pro své občany možnost se zapojit do elektronické aukce elektřiny a plynu. Aukce se uskutečnila 8.7.2013 a z důvodu získání co nejnižších cen bylo sdruženo sedm českých měst a obcí, přičemž celkový objem odebíraných komodit se nasčítal na 4 150 841 Kč a výsledná úspora čítala 23,38 %, což je necelý jeden milion Kč.

Elektronická aukce pro domácnosti realizovaná společností Arch consulting s.r.o. dopadla podle očekávání úspěšně. V naší obci se aukce na dodávky elektrické energie zúčastnilo 24 domácností a jedna domácnost se připojila do aukce na dodávky zemního plynu, jejíž úspora čítá 23,74 %. Nikdo z účastníků neušetřil méně než slíbeným minimálních 15 %. Úspory nejvíce domácností se pohybovaly v intervalu 20–30 %. To také ovlivnilo i průměrnou úsporu naší obce, která čítá 23,18 %. Obyvatelé naší obce tedy v souhrnu ušetřili 177 258 Kč.

Vítěznými dodavateli se staly společnosti EP Energy Trading, a.s, která bude zajišťovat jednoleté dodávky elektrické energie.

Celá zpráva s podrobnými údaji je k nahlédnutí zde.